Bijkomende ontsluitingsweg voor Het Leeg-Rietbeemden naar de Miksebaan

Op de gemeenteraad van januari werd een nieuwe bijkomende ontsluitingsweg voor de wijk Het Leeg-De Rietbeemden goedgekeurd. Deze weg ligt in het verlengde van de Beemdenstraat en mondt op de Miksebaan uit naast de begraafplaats van het Centrum.

Brasschaat 2012 formuleert hier toch een aantal bedenkingen bij . “Ten eerste zijn we er van overtuigd dat deze nieuwe weg zeker niet de oplossing gaat zijn voor de dagelijkse fileproblemen op de Miksebaan. Meer zelfs, het aanleggen van twee eilandjes met een middenstrook zou wel eens tot nog meer vertragingen kunnen leiden”, aldus Hugo Dirks namens Brasschaat 2012. “Voor ons is het momenteel ook nog altijd gissen wat de resultaten van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) zullen zijn in verband met bijkomende bebouwing in die wijk.”

Verkeerstechnisch stellen we voor fietsers en voetgangers een aantal problemen vast, zowel op de Miksebaan als op het nieuw aan te leggen stuk Beemdenstraat. Fietsers en voetgangers laten oversteken naar het bestaande dolomietpad in een bocht is levensgevaarlijk. Fietsers noch automobilisten zien mekaar tijdig.”
“Het bestuur ziet de problemen in die onoverzichtelijke bocht nu blijkbaar ook in en zou de diensten opdracht geven alsnog een veiligere oplossing te zoeken. We zullen dit zeker verder opvolgen”, besluit Hugo Dirks.

Hugo Dirks
gemeenteraadslid Brasschaat 2012
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *