Vluchtelingen nemen niet zo’n hoge vlucht in Brasschaat

Het valt allemaal wel mee, vond Bart Brughmans toen hij antwoordde op de vraag naar de huidige situatie van opvang van vluchtelingen in Brasschaat. Deze vraag kwam er op initiatief van Rudi Pauwels van Brasschaat 2012 op de gemeenteraad van 29 februari.

Als men weet dat België over meer dan 35.000 opvangplaatsen beschikt, is het cijfer van Brasschaat nochtans vrij bleekjes.  Te meer omdat de gemeente, op dit moment, over 52 plaatsen beschikt in het LOI (Lokaal Opvang Initiatief).  Andere vluchtelingen betrekken zelf een woning of appartement. Immers als een kandidaat-asielzoeker wordt erkend dan moet deze binnen een bepaalde periode het LOI verlaten. Deze kan dan op de gewone huurmarkt terecht. 108 vluchtelingen hebben hun weg naar Brasschaat gevonden.
 
Eind 2015 werd het oude munitiedepot naar voor geschoven om in collectieve opvang van  vluchtelingen te voorzien.  Bij monde van de titelvoerende burgemeester, in een huidig leven minister van binnenlandse zaken, kregen we te horen dat dit het Brasschaatse aanbod was.  Nochtans ligt het sinistere depot op grondgebied Kapellen. Aanschouw en architectuur doen onwillekeurig denken aan een niet zo prettige bladzijde in onze geschiedenisboeken. Het ontbreekt de, met prikkeldraad omringde, genummerde gebouwen nog enkel aan uitkijktorens.  Bovendien is hier niets voorzien van nutsvoorzieningen.  Fedasil heeft, bij een controle, de gebouwen afgekeurd.

Het ministerieel besluit dat gemeenten verplicht om in collectieve opvang te voorzien, bestaat nog, maar Brasschaat lijkt totaal geen haast te hebben om dit in te vullen.

Bestaat er dan een mogelijkheid van tijdelijke opvang in de gebouwen van de civiele bescherming, wilde Rudi Pauwels nog weten.  De infrastructuur aan de Pauwelslei beschikt over een 200-tal bedden.  Deze plaatsen moeten echter voorbehouden blijven om bij binnenlandse rampen en andere calamiteiten, waarbij het provinciaal rampenplan wordt afgekondigd, onmiddellijk beschikbaar te zijn.

De voorzichtige benadering van de OCMW-voorzitter van Brasschaat en de menig maal herhaalde bedenking dat het allemaal wel meeviel, lokte bij Rudi Pauwels reactie uit.  Hij betoogde dat het hier niet ging om een soort competitief gegeven om zo min mogelijk vluchtelingen te onthalen.  Het gaat hier om mensen in zeer penibele en schrijnende omstandigheden en het is onze plicht deze kinderen, vrouwen en mannen bij te staan zo lang dit nodig is.
Samen met Inge Hermans (OCMW-raadslid voor Brasschaat 2012) zal Rudi de evolutie in dit verband van nabij volgen.

Inge Hermans & Rudi Pauwels
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *