Fusie distributienetbeheerder IMEA roept vragen op bij Brasschaat 2012

Op 21 maart 2016 besprak de gemeenteraad de agenda van de algemene vergadering van IMEA en van zijn Vlaamse opvolger Eandis Assets. Eandis Assets is ontstaan door de fusie van de 7 Vlaamse distributienetbeheerders, voor Brasschaat is dat IMEA. Deze fusie is een feit sinds 1 januari 2016. Er zijn echter nog enkele opschortende voorwaarden. Tot verbazing van Brasschaat 2012 moet het decreet intergemeentelijke samenwerking nog aangepast worden, vooraleer deze fusie officieel mag doorgaan. Fractieleider Steven Broos is verbaasd: de fusie is gerealiseerd op 1 januari 2016 terwijl er nog geen decretaal kader is. Ook voor de participatie van enkele financieringsverenigingen (voor Brasschaat: FINEA) is nog geen wettelijke grond. Brasschaat 2012 begrijpt niet dat dit zomaar kan: deze fusie wordt opgezet zonder dat het decreet aangepast is in het Vlaams Parlement.

Een ander belangrijke reden voor deze fusie is de kapitaalbehoefte van de distributie-netbeheerders. Eandis Assets wenst een beroep te doen op een buitenlandse investeerder (bijvoorbeeld: een buitenlands pensioenfonds). Hiervoor wil Brasschaat 2012 ook een beroep doen op het vermogen van de sparende Vlaming ipv geld te gaan lenen bij een private buitenlandse partner. Op deze manier blijven onze energienetten in handen van de lokale besturen en de Vlaming.

Brasschaat 2012 vraagt dan ook dat onze vertegenwoordiger in de algemene vergadering deze opmerkingen meeneemt, want door deze fusie zal de Brasschatenaar (nog) meer moeten betalen voor zijn elektriciteit.

Steven Broos
fractieleider Brasschaat 2012

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *