Bermparkeren: de bruikbare berm weer bruikbaar

Het verkeersreglement is duidelijk. Artikel 23 brengt hierover uitsluitsel.Waarom zou Brasschaat hiervan eenzijdig willen afwijken?  Deze vraag stelde Wim Van der Steen (gewezen gemeenteraadslid voor Brasschaat 2012) reeds op de gemeenteraad begin 2014.
Het gemeentebestuur hield koppig vast aan hun afwijkende houding en deze actie bracht reactie die voor de rechtbank zijn beslag kreeg.  De Brasschaatse visie op het bermparkeren werd door de rechter als volgt geëvalueerd (wij citeren uit het vonnis): “Het komt naar de mening van de rechtbank de rechtszekerheid niet ten goede indien iedere gemeente een eigen invulling gaat geven van de term bruikbare berm”.

Op de gemeenteraadszitting van 21 maart 2016 interpelleerde Rudi Pauwels (Brasschaat 2012) over de gevolgen voor Brasschaat van de uitspraak van de rechtbank.  Bij afwezigheid van de schepen van mobiliteit verdedigde de waarnemend burgemeester de stelling die het gemeentebestuur had ingenomen.  Niets nieuws.  Rudi Pauwels stelde dat hij het doel, namelijk het vrijwaren van de bermen van schade opgelopen door parkerende voertuigen, wel begreep, maar dat een lagere overheid,  de wet opgelegd door een hogere overheid niet kan wijzigen noch er een andere interpretatie aan kan geven. Wat dit betreft stelt de rechter in zijn vonnis: “Het feit dat de gemeente Brasschaat reeds jaren haar eigen inwoners tracht te sensibiliseren om deze bermen niet te gebruiken, maakt nog niet dat deze bermen geen bruikbare bermen zouden zijn.”

En zo zijn we terug naar af.  In plaats van de plooien nu glad te strijken naar de Brasschaatse burger toe, de zaak even te laten rusten en een ernstige evaluatie op te maken, blijft het gemeentebestuur tegen de haren instrijken.  Het bestuur gaat in cassatie en tracht hiermee vooralsnog het grote gelijk binnen te halen.

Op dezelfde gemeenteraad volgde in een later agendapunt een vraag over wanneer de werken aan de parking op de groene hoek zouden starten.  De waarnemend burgemeester had het vooraf, in zijn betoog over het bermparkeren, in nog al pathetische bewoordingen over de teloorgang van het  groene karakter van Brasschaat omdat de bermen stuk gereden werden. Deze combinatie verleidde Rudi Pauwels om te stellen dat de visie op het groene karakter met twee maten en twee gewichten gewogen werd in Brasschaat.  Het binnen trappen van deze voorzet zorgde voor enige commotie en de voorzitster van de gemeenteraad maande het raadslid van Brasschaat 2012 aan zijn micro terstond af te zetten.

Rudi Pauwels
0498712035
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *