Brasschaats college vindt situatie Catalanen vergelijkbaar met degenen waarvoor Amnesty International in de bres springt

Op de gemeenteraad van maandag 18 december kwam het tot een hevige discussie in verband met een geweigerde briefschrijfactie van Amnesty International. De Brasschaat 2012 fractie had, via haar raadslid Hugo Dirks een punt toegevoegd aan de agenda met de vraag waarom deze actie werd geweigerd, hoewel ze al jarenlang succesvol doorging in de bibliotheek.

Nadat het N-VA-CD&V college in haar zitting van 27 november geen beslissing hieromtrent had genomen wegens “staking van stemmen”, had men blijkbaar op 18 december, enkele uren voor de gemeenteraad, snel snel beslist dat er twee acties zouden plaats vinden: de officiële briefschrijfactie van Amnesty International met onderwerpen van brieven zoals ze ook op hun website zijn terug te vinden en anderzijds een N-VA actie (met oogluikende toestemming van CD&V) in verband met de situatie van de Catalanen. Als onze fractie op de gemeente opmerkte dat een politieke actie niet in een gemeentelijke bibliotheek mag plaatsvinden, ging men “de statuten en het huishoudelijk reglement erop nakijken”.

Op 20 december kwam de aap uit de mouw: de VVB (vlaamse volksbeweging) diende een verzoek in tot briefschrijfactie voor de Catalanen. Dezelfde dag kwam het college in bijzondere zitting (stond niet op de officiële lijst) bijeen en besliste voltallig en met unanimiteit dat ook deze actie mag plaats vinden naast de actie van Amnesty International.

“We moeten toegeven, zowaar een sterk staaltje van manipulatieve inventiviteit” aldus nog Hugo Dirks. “Maar we begrijpen nog altijd niet dat de situatie van de Catalanen kan vergeleken worden met de schrijnende toestanden die het onderwerp uitmaken van de briefschrijfactie van Amnesty International”.

 

Hugo Dirks
gemeenteraadslid voor Brasschaat 2012
0497.84.44.99
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *