Wordt de wet eindelijk toegepast?

Brasschaat 2012 heeft de waarnemend burgemeester weerom geïnterpelleerd over de firma Revabo/Hens. Deze firma ligt al jaren in proces met de buurt. De buurtbewoners hebben nu eens te meer gelijk gekregen, ditmaal van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hierdoor beschikt de firma Revabo/Hens over geen enkele stedenbouwkundige vergunning meer om haar activiteiten verder te kunnen zetten. De firma beschikt enkel nog over een beperkte milieuvergunning, maar die is nu waardeloos.

Sinds enige tijd mag Hens geen ‘recyclageactiviteiten’ meer uitvoeren omdat dit ruimtelijk niet toegelaten is in de Brasschaatse Heide, gelegen aan de Brechtsebaan. Nu mag ook de zandwinning niet meer geëxploiteerd worden. Door de uitspraak van de Raad van Vergunningsbetwistingen is het duidelijk dat Hens o.a. geen betonbreekinstallatie meer mag uitbaten. Steven Broos, gemeenteraads-lid van Brasschaat 2012, stelde hierover enkele vragen aan de waarnemend burgemeester: “Zijn er al controles uitgevoerd door het gemeentebestuur? Zijn er al afspraken gemaakt over de timing om de verboden installatie af te breken?”

De waarnemend burgemeester Koen Verberck (N-VA) antwoordde dat er in het verleden reeds controles hebben plaats gevonden en dat er nog geen afspraken zijn over het tijdstip van de ontmanteling.

Steven Broos (Brasschaat 2012) vroeg zich af of dit nog zal gebeuren. Hij vreest dat de gemeente een afwachtende houding aanneemt, net zoals in het verleden. Broos: “Hoopt het gemeentebestuur dat de provincie een nieuwe vergunning zal afleveren en de hele gerechtelijke mallemolen terug moet opgestart worden?” Hij pleit verder voor rechtszekerheid voor de Brasschaatse burger na de zoveelste juridische uitspraak en wil daarom een snellere opvolging en concrete maatregelen van de waarnemend burgemeester die bevoegd is voor de controle.

Steven Broos
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *