(Verkiezings)budget is goedgekeurd

Op de gemeenteraad in juni werd een budgetwijziging goedgekeurd. Dat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen is hier duidelijk aan te merken. Brasschaat 2012-gemeenteraadslid Steven Broos was verbouwereerd over het voorstel van het college: ‘Nog snel worden er extra toelagen goedgekeurd aan verenigingen. Zo krijgen de cultuur¬ver¬eni¬ging-en vanaf 2019 meer subsidies. Zo wordt de Acht van Brasschaat terug georganiseerd. Deze organisator krijgt zelfs nog een 5-jarig contract met een jaarlijks budget van 20.000 euro, dat slechts enkel de eerste jaren is ingeschreven in het meerjarenbudget. Ook voor het inhuren van professionele security door jeugdverenigingen zullen nog voor de verkiezingen extra middelen voorzien worden.’

De Brasschaat2012-fractie vroeg dan ook meer uitleg over de financiële gevolgen. De schepen van Cultuur Hans kon geen afdoend antwoord geven. De gemeenteraad werd daarop door de voorzitter geschorst. Na de schorsing liet de meerderheid weten dat de verhoogde cultuursubsidies inderdaad pas uitbetaald zullen worden in 2019.

Dat deze maatregelen pas volgende legislatuur ten volle betaald moeten worden en dus een overtreding zijn van de omzendbrief die stelt dat gemeentebesturen de nodige omzichtig¬heid aan de dag moeten leggen in de laatste maanden van deze legislatuur is voor deze N-VA-CD&V-meerderheid geen probleem. Zij hebben trouwens zelf in de Vlaamse Regering de toezichtregels versoepeld, waardoor er geen automatisch toezicht meer is op het gemeentelijk budget.

Brasschaat 2012 blijft verbaasd dat er op deze manier wordt omgesprongen met het geld van de Brasschaatse belastingbetaler. ‘Sommige van deze maatregelen (vnl. de toelagen aan de verenigingen) krijgen wel onze volle steun maar zouden beter gekaderd worden in een beleidsmatige aanpak en niet in een goed nieuwsshow vlak voor de verkiezingen’, aldus gemeenteraadslid Broos (Brasschaat 2012).

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *