Eindelijk een negatief advies

Het gemeentebestuur van Brasschaat organiseert een openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning van de firma Hens/Revabo op vraag van de provincie Antwerpen. Reeds jaren krijgt deze firma tijdelijke vergunningen. De juridische strijd van het buurtcomité en de politieke strijd van Brasschaat 2012 in de gemeenteraad lijken nu hun vruchten af te werpen. Nadat het buurtcomité reeds vele malen gelijk had gekregen voor verschillende rechtbanken, probeerde de Vlaamse Regering de wet op de ruimtelijke ordening aan te passen. Het grondwettelijk hof heeft deze aanpassing nu geschorst. Het is om die reden dat gemeenteraadslid Steven Broos (Brasschaat 2012) een resolutie voorlegde ter goedkeuring. Het college voelde de bui hangen en stelde zelf een negatief advies op zodat Hens/Revabo zich moet beperken tot de zandwinning tot eind 2021 en één jaar tijd krijgt om nadien bosgebied als nabestemming te ontwikkelen. De gemeenteraad bekrachtigde dit advies. Ter verduidelijking voegde raadslid Broos er nog aan toe dat het ook kan zijn dat de aanwezige voorraad zand reeds in 2020 is uitgeput en dat er dan vroeger gestart moet worden met de ontwikkeling van het bosgebied. Hopelijk is er nu eindelijk rechtszekerheid voor de buurtbewoners. Of legt de provincie dit unanieme advies van de gemeenteraad naast zich neer en begint alles van voor af aan? In dit dossier weet je maar nooit…

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *