Q8 haalt 50 %

Waarom mag het tankstation Q8, annex Delhaize shop&go, annex Panoscorner 24 u. op 24 u, 7 dagen op 7 open zijn vroeg Rudi Pauwels (Brasschaat 2012) zich af.  Hij stelde die vraag op de gemeenteraadzitting, niet omdat hij tegen het ondernemerschap is en niet omdat hij tegen tewerkstelling is, maar uit nieuwsgierigheid.  Er is immers al vele jaren een schild tegen het uitbaten van nachtwinkels in Brasschaat. Een beetje angstvallig heeft men elk initiatief ter zake in de kiem gesmoord. Al wordt er eentje gedoogd op de Kapelsesteenweg in Mariaburg.

Nu dus plots een heuse nachtwinkel aan de Bredabaan.  Is het beleid dan veranderd, wilde Rudi Pauwels weten. Blijkt nu dat er geen gemeentelijke regelgeving bestaat in Brasschaat.  Blijkt bovendien dat Q8 met zijn annexen volledig binnen de wet handelt. Naar verluidt mogen er  nevenactiviteiten plaats vinden als de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt, in dit geval de benzineverkoop, minstens 50% van het jaarlijkse zakencijfer uitmaakt. Of het zakencijfer dan al bekend is, wilde Rudi Pauwels nog weten, de vestiging is immers pas van start gegaan. Men baseert zich op soortgelijke initiatieven en men kan daarvan cijfers ter bevestiging voorleggen.

Benieuwd of dit andere ondernemers op ideeën kan brengen. Als dit enige uitbreiding krijgt door middel van andere initiatieven, binnen hetzelfde wettelijk kader,  krijgt het aspect verstedelijking een nieuw elan.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *