Van de vijver in de gracht

Toegegeven, stelde Rudi Pauwels van Brasschaat 2012: het was een warme zomer. Ondanks dat is er echter meer aan de hand met de vijver en de grachten in parkdomein De Mik.  Raadslid Pauwels zei dat de vijver slachtoffer is van een gebrek aan voortschrijdend inzicht. Een poging tot visie vertaalde zich in 2012 naar een herwaarderingsplan van park De Mik. Daarin was o.a. de uitbaggering van de vijver en de grachten als meest prioritair aangegeven.  Deze actie heeft niet plaatsgevonden, de verzanding zette zich voort, de gevolgen hiervan zijn nu zichtbaar.  De vijver staat voor een groot deel droog en het waterpeil is zeer laag.  De wachttijd heeft ongeduld veroorzaakt en er zijn eigen initiatieven ontstaan om de ingreep toch te laten plaats vinden. De gracht, die de afwatering, of wat daar van rest, van de vijver opvangt is uitgebaggerd en bovendien zijn de kleine dammetjes die een te snelle leegloop van de vijver tegen gingen eveneens gedeeltelijk mee weggebaggerd.  Het slib ligt nu op de oevers van de gracht en moet nog afgevoerd worden. Het gevolg van deze actie is dat de vijver nu verder leeggelopen is.


Extreem weinig water in de vijver

Dit heeft dramatische gevolgen voor de vissen, zilverreigers, eenden, ganzen en andere waterbewoners.

Rudi Pauwels van Brasschaat 2012, moedigde een hoogdringende aanpak van de problematiek omtrent de vijver aan. Op de gemeenteraad werd door de schepen van milieu geantwoord dat men hier oog voor had en dat men hiermee bezig was.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *