Gemeentebestuur schaft milieuraad af

Het nieuwe college, bestaande uit N-VA en OpenVLD, heeft het blijkbaar niet zo begrepen op inspraak. Nadat in de Gecoro (=Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) het aantal Brasschaatse burgers was verminderd, is het nu ook de beurt aan de milieuraad. Deze raad wordt omgevormd tot een duurzaamheidsraad. In deze raad zetelen nog slechts 4 burgers (2 uit de natuur- en milieuverenigingen en 2 uit de wijkverengingen). Zij worden aangevuld met enkele experts. Deze experts zullen een brutovergoeding van 200 euro per vergadering krijgen. Op deze manier hoopt het college een professioneler advies te krijgen in de nieuwe duurzaamheidsraad.

Bij monde van Kasper Vanpoucke, Brasschaat 2012-gemeenteraadslid, werd het principe van de duurzaamheidsraad onderschreven, maar het minimaliseren van een afvaardiging van de Brasschaatse bevolking werd naar de prullenmand verwezen. Fractieleider Steven Broos (Brasschaat 2012) verduidelijkte dit standpunt door te wijzen op enkele zwakke punten: hoe kunnen burgers nog advies geven over deze punten en dus betrokken worden bij het beleid? Voor dit college is het recht van de Brasschaatse burger om een meldingskaart te sturen blijkbaar meer dan voldoende als ‘inspraak’. Broos gaat verder: ‘Ook de experts mogen maar 2 jaar zetelen. Hoe kan je zo tot een doordacht en gedragen beleid komen? En moest het advies dreigen tegen de zin van het college in te gaan, dan kan het college beslissen om ad hoc enkele waarnemers toe te voegen aan de raad. Het is een democratisch recht van de gemeenteraad om de adviesraden samen te stellen en niet van het college. Dat wordt op deze manier omzeilt.’

Brasschaat 2012 heeft niets tegen professionalisering maar wel tegen het inperken van het adviesrecht van de Brasschaatse burger en de democratische rechten van de gemeenteraad.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *