Brasschaat 2012 schat een weggedeemsterde grote K terug naar waarde

“Cultuur met de grote K” het is een uitdrukking die blijft meegaan.  Ze dateert van in de tijd toen men cultuur nog met een k mocht schrijven in de zogenaamde progressieve spelling.

Brasschaat 2012 wil die grote k koesteren en nam het bijgevolg, tijdens de jongste gemeenteraadszitting,  op voor het verenigingsleven.

Toen in juni 2018, tijdens de gemeenteraadszitting, de subsidies opgetrokken werden van €18.000 naar € 37.000 was een algemeen gejuich hoorbaar. Brasschaat 2012 heeft dit ietswat getemperd.  Niet dat men er tegen gekant was, maar er was een financieel technisch kantje dat niet in orde was.  Je kan wel subsidies beloven, maar dan moet je wel de centen voorzien om ze te kunnen uitbetalen.

Dit had men niet in orde gebracht en de toenmalige fractieleider, Steven Broos, heeft daar op gewezen.  Was het een verkiezingstunt zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen? Wie zal het zeggen? Het leek er althans sterk op want een jaar later kreeg Brasschaat 2012 gelijk. De subsidies werden uitbetaald. Helaas niet op basis van de verhoging, maar wel op basis van de oude € 18.000.

Belofte maakt schuld en geëngageerde lieden uit het verenigingsleven gingen aan de bel hangen.  Dit was voor Rudi Pauwels van Brasschaat 2012 een reden om dit aan te kaarten op de jongste gemeenteraadszitting.  Hij vroeg naar het waarom van het niet uitvoeren van de genomen beslissing op de gemeenteraad.  Waarom werd de beloofde € 37.000 niet aangewend?

En kijk aan de bel trekken en aankaarten helpt deze keer.  Het college van burgemeester en schepenen hadden de klokken horen luiden, de kaarten horen schudden en kromde zich over een beslissing die ze met haken en ogen hadden genomen.

Een deux ex machina werd gevonden en centen werden vrijgemaakt zodat de verenigingen dit jaar een tweede keer subsidies gaan krijgen gebaseerd op de beslissing van juni 2018.

Er werd zelfs beloofd dit de volgende jaren zo aan te houden.  Het zogenaamde € 1 per inwoner-principe als subsdie voor de culturele verenigingen.  Rudi Pauwels wilde nog weten of er overwogen werd dit principe ook door te trekken naar de andere verenigingen, maar dit leek toekomstmuziek.  Het ging bekeken worden, maar garanties kreeg de nieuwe fractievoorzitter van Brasschaat 2012 hiervoor niet.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *