Intellectueel en cognitief vermogen van de Brasschaatse burger wordt zwaar onderschat.

Naar aanleiding van een oproep van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, agendeerde Brasschaats gemeenteraadslid Inge Hermans, (Brasschaat 2012) het voorstel om Brasschaat een prominente rol te laten opnemen als actieve partner in de uitwerking van de “klimaatadoptietool “ en flankerend het “klimaatportaal” te lanceren op de Brasschaatse gemeentelijke website.

Oppositiepartij Brasschaat 2012 durft ervan uitgaan dat een lokaal bestuur de verantwoordelijkheid heeft zijn burgers op een correcte én professionele manier te informeren, sensibiliseren en te waarschuwen over de mogelijke effecten van de klimaatsveranderingen  alsook aan te geven wat dan de lokaalspecifieke adaptiemaatregelen zouden kunnen zijn.

De Brasschaatse meerderheid wil niet ingaan op dit constructieve voorstel daar ze de beschikbare informatie niet voldoende toegankelijk en/of begrijpelijk vindt voor de Brasschaatse burger en het zijn burgers niet bang wil maken voor de langetermijngevolgen van deze klimaatswijzigingen.

Raadslid Inge Hermans stelt bij zulke reactie meer dan duidelijk vast dat het Brasschaatse bestuur openlijk en zonder enige gêne het cognitieve en intellectuele niveau van zijn burgers in twijfel trekt.

Verder had raadslid Hermans,(Brasschaat 2012) naar aanleiding van de nieuwe aanplantingen (boompjes in park en straten) die het moeilijk hebben om te overleven,
enkele vragen rond de opvolging van de contractuele verplichtingen aangaande de begieting van deze jonge aanplantingen op het openbaar domein….”dit moest nog nagekeken worden” dixit de huidige schepen van milieu.

Inge Hermans concludeert met verontwaardiging dat, ondanks de hitte- en droogterecords van de laatste maanden, ondanks de wereldwijde aandacht dat deze klimaatproblematiek krijgt, de verdere bewustmaking van de Brasschaatse burger geen prioriteit is en de Brasschaatse meerderheid liever de struisvogelpolitiek bezigt.

Inge Hermans vraagt zich af hoeveel records er nog moeten sneuvelen, wanneer het inzicht rijp zal zijn,  vooraleer er bij de Brasschaatse meerderheid een andere visie zal gevormd worden?

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *