Speekseltesten in Brasschaatse scholen

Bij het verschijnen van de schoolreglementen in juni stelde Rudi Pauwels de wettelijkheid van speekseltesten op school in vraag. 

De bevoegde schepen antwoordde dat het afgetoetst was bij het VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en er geen probleem was.

De volgende dag beheersten de speekseltesten de media.  Bij het VAD klonk een heel ander geluid, zij vinden de speekseltest geen goed idee. Minderjarigen kunnen geen toestemming geven, de speekseltesten zijn niet erg betrouwbaar en in het verkeer worden ze steeds gevolgd door een bloedname bij een positief resultaat. Maar de belangrijkste reden om niet door te gaan met speekseltesten op scholen is dat de vertrouwensband tussen leerling en leerkracht/directie geschaad wordt. De school is een pedagogische omgeving,  en moet dat blijven volgens Lisa Buysse. Speekseltesten en controle is een taak van de politie.  Kasper Vanpoucke merkt terecht ook op dat dit geen debat is tussen links en rechts, iedereen beoogt drugsvrije scholen.

Het drugsprobleem in Brasschaat moet aangepakt worden, preventief op school, repressief naar dealers toe. We mogen echter de expertise van de politie en VAD niet van tafel schuiven omdat het niet in ons kraam past. Beter kunnen we een plan ontwikkelen waarin alle actoren hun zeg hebben, know-how doorgeven en elkaar ondersteunen, aldus Lisa Buysse.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *