Brasschaatse meerderheid blaakt méér dan ooit van zelfvertrouwen als het gaat om zich als “asociaal bestuur” te profileren!

Bij de toelichting van het toekomstig plan van aanpak met betrekking tot de poets- en karweidienst van het Brasschaatse OCMW, werd in de vroege uurtjes en als allerlaatste agendapunt van de Algemene Commissie een uitdoofscenario voor de poets- en karweidienst voorgesteld.

Voorafgaandelijk werd aan de leden van gemeente –en OCMW raad niets ter voorbereiding meegestuurd.

Voor de Brasschaatse oppositiepartij, Brasschaat 2012, kwam zulk slecht nieuws als een donderslag bij heldere hemel! Het Brasschaatse bestuur blinkt uit in hun blijk van wantrouwen richting de raadsleden en zéér zeker ook naar het eigen personeel toe, dat pas enkele uren na de zitting zou ingelicht worden over hun nakende en drastisch veranderde werksituatie.

Een uitdoofscenario dat gespreid zal lopen over 5 jaar, waarin de economische argumentatie om een besparing te bewerkstelligen van € 361.483 het enige doel is geworden.

Wat volgde waren percentages en droge analyses waarbij mensen en doelgroepen niet aan bod kwamen, en enkel een klein doekje voor het bloeden meekrijgen…

Gedachtengangen als zouden deze diensten géén kerntaak van gemeente en OCMW zijn, werden schaamteloos uitgesproken en gaan totaal voorbij aan de specifieke opdracht die een OCMW heeft om de nodige zorg en ondersteuning te bieden aan wie hier nood aan heeft.

Het bestuur vergeet dat, met deze beslissing om de poets- en karweidienst te laten uitdoven, ook de directe link en de mogelijke signaalfunctie van zijn medewerkers naar de expertise in het OCMW toe zullen wegvallen.

De lovenswaardige intentie uit het bestuursakkoord van de huidige meerderheidspartijen N-VA/Open VLD om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten genieten van hun oude dag, zal zo het tegenovergestelde effect krijgen.

Inge Hermans (raadslid Brasschaat 2012) stelt zich de vraag waarom en of het organiseren van het prestigieuze Belgisch Kampioenschap Wielrennen of de steeds duurder wordende 14-daagse ‘Vlaamsche 11 juli vieringen’ soms wel kerntaken zijn?

Hier acht de meerderheid het zelfs mogelijk om méér te doen dan de eigenlijke kerntaken van onze gemeente! Het gaat hier heel duidelijk over andere prioriteiten en een toonaangevende asociale gedachtencultuur!

Hoeveel zouden we als gemeente niet kunnen besparen door die “wilde dromen” gewoon “dromen” te laten blijven… werd deze oefening niet gemaakt? Met het uitgespaarde bedrag kan men bij wijze van spreken in de hele gemeente gaan poetsen!

De onheilsspelling van het “uitdoofscenario”, werd bewust stilgehouden uit vrees om geen sociale onrust te creëren…

Echter midden in de nacht, om 01.21u, direct na de zitting van die avond, ging het persbericht van de “bespaarders” reeds de wijde wereld in… met andere woorden, nog vooraleer het eigen personeel werd ingelicht!

Dat kan tellen als gebrek aan respect voor de gedupeerde werknemers en klanten!

“Dat is pas besturen” denkt men bij de meerderheid in Brasschaat.

Dat is de daadkracht en de nieuwe aanpak in Brasschaat, mensen die jarenlange trouwe dienst hebben gedaan koudweg “pakken “.

Brasschaat 2012 betreurt ten zeerste deze beslissing van de Brasschaatse meerderheid waarin de lang opgebouwde diensten en zorgen die van Brasschaat een warme en zorgzame gemeente maakten, in heuse cowboystijl worden afgeschoten, je moet maar durven!

 

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *