Brasschaat 2012 overtuigt de Brasschaatse meerderheid tot invoering van aanvullende deontologische code voor voorzitter en leden van het Bijzondere Comité Sociale Dienst.

Raadslid Inge Hermans (Brasschaat 2012) lanceerde een oproep aan de leden van de Brasschaatse  Raad voor Maatschappelijk Welzijn om het aanvullend model-deontologische code op te nemen in het huishoudelijk reglement.

Deze aanvulling  werd opgemaakt door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten in samenwerking met Governance & Integrity. Het voorstel biedt een zeer waardevolle bijdrage aan de bestaande deontologische code en werkt hiermee heel wat  twijfels weg die ontstaan bij de uitoefening van het mandaat als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Volgens raadslid Hermans zijn een ethische houding en correcte afspraken waarin nuance en contextueel benaderen zijn plaats krijgen, inherent én onlosmakelijk verbonden met een integer beleid.

Contacten tussen mandataris en hulpvragers (ocmw clienten) en de houding tegenover de maatschappelijk werksters, worden zeer nauwgezet en concreet toegelicht in het voorstel.

Brasschaat 2012 is ervan overtuigd en tegelijk gerustgesteld dat tegenover die mensen in onze maatschappij die onze hulp en steun broodnodig hebben, met dit voorstel, een professionele en waardige houding gegarandeerd zijn.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *