14.000 brieven in Vlaanderen, maar in Brasschaat schrijf men ze niet vrij

Een weigering om de briefschrijfactie van Amnesty International te laten organiseren.
Voor een tweede maal op drie jaar tijd mag de actie in Brasschaat niet plaats vinden.

Rudi Pauwels van Brasschaat 2012 stelt dat dit onbegrijpelijk is. Het college van burgemeester en schepenen is misnoegd omdat Amnesty International in haar briefschrijfactie de Catalaanse functionarissen, die onlangs veroordeeld zijn, niet opneemt.

Dit kan niet, verduidelijkt Rudi Pauwels omdat het internationale recht over mensenrechten geen elementen aanbiedt om de legitimiteit en de juridische redenering van de uitpraken van het Spaanse gerecht aan te vechten. De Catalaanse functionarissen kunnen niet gekwalificeerd worden onder gewetensgevangenen.  En laat dit nu juist het aandachtspunt zijn.  Amnesty International zet zich in voor diegenen die van hun vrijheid beroofd worden wegens uitoefening van hun mensenrechten en die dus niets hebben gedaan dat legitiem kan worden gekwalificeerd als een strafbaar feit.

De individuen, waarvoor actie wordt gevoerd, worden door AI gekozen op internationaal niveau gestaafd met een sterk dossier.  Rudi Pauwels betreurt het sterk dat het Brasschaatse bestuur deze mensen in de kou laat staan. Het komt bovendien niet toe aan schepencolleges of burgemeesters om inhoudelijke zaken in de werking van een onafhankelijke internationale organisatie als Amnesty International te veranderen.

Het raadslid van Brasschaat 2012 hoopt dat men zich hierover bezint en dat de actie volgend jaar terug mag worden georganiseerd.  Bovendien hoeft het een het ander niet uit te sluiten. De “schrijf ze vrij-actie” van AI kan een plaats krijgen en zij die in hun pen willen kruipen ten voordele van de Catalaanse functionarissen zijn vrij om dit te doen.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *