Camilla Decleer benoemd tot ere-schepen

Camilla Decleer zette in 1995 haar eerste stappen in de lokale politiek in Brasschaat voor de partij GROEN. Eerst als OCMW-raadslid, dan als gemeenteraadslid en in 2001 voor 6 jaar als eerste schepen voor Groen, in Brasschaat. Ze heeft zich steeds meer dan honderd procent ingezet onder het motto: de enige manier om je af te zetten tegen de slechte naam van politiek en het gebrek aan vrouwen in de politiek, is door er zelf als vrouw actief en constructief aan deel te nemen. Ze werkte aan een sociaal en groen Brasschaat waarin solidariteit, pluralisme, democratie, natuur, duurzame ontwikkeling, behoud van open ruimte en een gezonder leefmilieu, veilige fietsmobiliteit en comfortabel openbaar vervoer een belangrijke plaats innamen. Een van haar grootste verdiensten is zeker de stedenband met Tarija in Bolivia. Zij nam hiervan het voortouw en trok mee aan de kar om dit initiatief gestalte te geven. Verder onthouden we zeker ook haar inspanningen om dankzij Vlaamse subsidies een voltijdse ambtenaar in dienst te kunnen nemen voor ondersteuning van initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking. Ook de krantenkop van 2001 “Camilla gaat voor trager Brasschaat” blijft in onze herinnering. Een van haar speerpunten was zone 50 voor alle gemeentewegen (behalve buiten bebouwde kom en zone 30) en dat heeft ze voor mekaar gekregen. Tenslotte moeten we ook nog Camilla’s inspanningen om van Brasschaat een Fair Trade-gemeente te maken, in de verf zetten. Het scheelde geen haar, de legislatuur waarin ze schepen was, bleek hiervoor net iets te kort. Maar ook als gemeenteraadslid in de oppositie liet ze zich niet onbetuigd. Op haar suggestie werd de eerste officiële fietsstraat van Brasschaat ingevoerd. Het ging om de ventweg die parallel loopt met de Augustijnslei richting Lage Kaart. Camilla Decleer heeft 23 jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad en wordt nu de titel van ere-schepen toegekend.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *