Geheimzinnigheid omtrent scholenproject De Kaart

Scholenproject De Kaart. Een onderwerp dat al enige tijd de gemoederen beroert. Een plan waar de laatste jaren veel aandacht naartoe gaat. Aangewezen als een van de voornaamste projecten van vorige en deze legislatuur.

Op 9 februari 2020 vindt hierover een informatievergadering plaats voor buurtbewoners en leerkrachten. Op zich een goede zaak, maar het zorgde toch voor enige beroering op de gemeenteraadszitting. Het dossier lijkt geheim voor de verkozenen des volks. De intentie was om het niet te agenderen. Na hevig protest van de voltallige oppositie werd het dan toch op de agenda van de gemeenteraad gezet. Het project werd door de aannemer en het architectenbureau voorgesteld in de geheime zitting. Dit impliceert dat de gemeenteraadsleden hierover moeten zwijgen. Zoniet begaan ze een deontologische fout.

Het dossier wordt de raadsleden niet digitaal aangereikt voor 9 februari.

De waarnemend burgemeester stelde dat “een gunning” in dit stadium in sé niet meer op de gemeenteraad moet geagendeerd worden.

Naar de letter heeft de waarnemend burgemeester gelijk, reageert Rudi Pauwels, fractieleider van Brasschaat 2012, maar dit is een van de belangrijkste dossiers van afgelopen en lopende jaren. Het is dan ook alles behalve ernstig dat het dossier in deze fase niet ter beschikking wordt gesteld van de raadsleden. Zij hebben recht op informatie en zeker wanneer het om zulk belangrijk thema gaat. Het getuigt van minachting, aldus nog Rudi Pauwels, de gemeenteraadsleden worden naar de achterbank verwezen. Een arrogante houding die heel wat vraagtekens opwerpt. 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *