Brasschaat 2012 steunt nieuwe mantelzorgpremies

Brasschaat lanceert nieuwe mantelzorgpremies, ter ondersteuning van de meest kwetsbaren in onze gemeente. Brasschaat 2012-gemeenteraadslid Kasper Vanpoucke vroeg vorig jaar nog om het bestaande systeem, dat slechts een kleine groep inwoners bereikt, te herzien en beter bekend te maken.

“We zijn zeer tevreden dat het gemeentebestuur de bestaande mantelzorgpremie heeft herbekeken en, naast een verlaging van de leeftijd om ervoor in aanmerking te komen, ook een uitbreiding heeft voorzien voor ouders die een kind met een beperking thuis verzorgen. Ook zullen deze nieuwe premies aan een breder publiek onder de aandacht worden gebracht”.

We stelden samen met de schepen vast dat uit eigen onderzoek bleek dat de premie nog te weinig bekend was bij de doelgroepen en dat er tot op vandaag slechts een 60-tal families gebruik van maken. “Het is belangrijk om de vele mensen die deze belangrijke zorgtaken op zich nemen in onze gemeente beter te ondersteunen en een extra zetje te geven door deze premie. Evengoed willen we hen beter ondersteunen door hen met elkaar in contact te brengen en hun ervaringen te laten delen”, aldus Kasper Vanpoucke (Brasschaat 2012).

De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 september 2020. Meer info zal binnenkort beschikbaar worden op de gemeentelijke website.

https://www.brasschaat.be/inwoners/welzijn/sociale-diensten-ocmw/toelagen-en-premies/gemeentelijke-toelage-voor-mantelzorg

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *