Brasschaats bestuur verslikt zich in eigen doelstellingen uit de meerjarenplanning

Het Brasschaats bestuur serveert, met volle buik en de voeten onder tafel, een prijsverhoging van de warme maaltijden in haar 3 dienstencentra. Enkele legislaturen geleden, werd het initiatief opgestart om warme maaltijden aan te bieden. Dit gebeurde uit sociale overwegingen en om op een drempelverlagende manier de steeds groeiende eenzaamheid tegen te gaan. Door deze prijsverhoging zal Brasschaat in de brede regio de duurste maaltijden serveren en riskeert het dat mensen uit de boot gaan vallen.

 Volgens oppositieraadslid Inge Hermans, Brasschaat 2012, die destijds mee aan de wieg stond van dit initiatief, moeten de dienstencentra een ontmoetingsplaats blijven voor iedereen, zeker voor diegenen die, élke uit te geven euro, vijf maal moeten omdraaien!

 Zulke momenten helpen mensen, door meerdere ontmoetingskansen, een sociaal netwerk uit te bouwen en contacten te leggen met anderen. De prijs van de maaltijden werd steeds democratisch gehouden om de participatiegraad zo maximaal mogelijk te krijgen. 

Brasschaat 2012 is benieuwd wat met de ontvangsten van € 44.000 zal gebeuren, en merkte op dat er van deze plannen niets terug te vinden is in de meerjarenplanning 2020-2025. Bij navraag naar meer details over de berekening van deze opbrengsten en goed onderbouwde argumenten voor deze prijsstijging, moest men raadslid Hermans in het ongewisse laten.

 Inge Hermans betreurt dat het bestuur van Brasschaat, zijn mooie woorden uit de meerjarenplanning, met name “de strijd tegen de vereenzaming op te voeren”, niet in daden wil omzetten… deze prijsverhoging gaat volledig in tegen hun eigen voorgestelde doelstelling en komt enkel de bladvulling ten goede.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *