Johan Caluwé lid van Bijzonder Comité voor Sociale Dienst voor Brasschaat 2012

In Johan Caluwe (Brasschaat 2012) werd een geschikt kandidaat gevonden om Inge Hermans in het bijzonder comité voor sociale dienst (BCSD) op te volgen. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Na 19 jaar lang als lid van het BCSD te zijn opgekomen voor mensen die het sociaal- maatschappelijk moeilijk hebben, was voor Inge Hermans (Brasschaat 2012) de tijd rijp om de scepter door te geven. Inge beloofde, dat de hierbij vrijgekomen tijd, zal benut worden om naast haar werk in de gemeenteraad, ook de OCMW-raad nog méér haar volle aandacht en engagement te geven. Aan de zijlijn staan en toezien hoe er in Brasschaat omgegaan wordt met dit thema is geen optie voor Inge.

Johan is hoofdverpleger en vader van 3 dochters en 1 zoon. Hij is reeds 4 jaar actief bestuurslid van Brasschaat 2012. Zijn devies: het zorgen voor kwetsbare mensen aan een betaalbare prijs is een basisrecht. Daarom pleit Johan voor het afschaffen van de onderhoudsplicht en voor actieve armoedebestrijding.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *