Boompjes opzetten in Brasschaat?

De Vlaamse regering trekt 3,3 miljoen projectsubsidie uit om boompjes op te zetten in Vlaanderen. Projectideeën moeten voor 30 april ingediend worden. Brasschaat 2012 is al langer een pleitbezorger voor behoud en het extra creëren van groen in de gemeente, en heeft hiervoor een constructief voorstel in petto.

Lisa Buysse (raadslid van Brasschaat 2012) bracht het stuk grond van 1,3 ha, op de hoek van Brechtsebaan en Bergsebaan in de wijk Maria-ter-Heide, in de aandacht.  Dit is momenteel te koop en goed gelegen.  

Groene ruimtes zijn gezien de klimaatverandering overal gewenst, maar deze site is extra interessant aangezien ze zou kunnen aansluiten bij bestaande bossen, namelijk bij de HSTcompensatiebossen. Wanneer groene ruimtes aan elkaar aansluiten zijn ze extra waardevol voor fauna en flora. Het college van burgemeester en schepenen had echter geen oren naar dit constructief voorstel. Bovendien beweert het college dat het geen andere sites op het oog heeft en loopt zo een subsidie mis die tot 80% van de grond en bebossing financiert Een gemiste kans, aldus Lisa Buysse die wij, als Brasschaat 2012, anders zouden aangepakt hebben.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *