Brasschaat 2012 trekt voluit de kaart voor kinderen en jongeren “van de rekening”

In tijden van volle coronacrisis zijn er ook in Brasschaat, omwille van de verscherpte veiligheidsmaatregelen, heel wat kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen die in een nog moeilijkere en delicatere positie geraken.
De vlucht die jongeren konden nemen om eventjes uit die pijnlijke leefsituaties te komen, valt weg.

Vele van die kinderen en jongeren hebben nu géén of onvoldoende toegang tot het internet. In kwetsbare gezinnen is soms één laptop of tablet in huis, die daarbovenop ook nog eens gedeeld moet worden met andere huisgenoten. Dit schept spanningen en frustraties. Deze kinderen en jonge mensen vallen terug op zichzelf en gaan hun weerbaarheid en psychische kracht bij zichzelf moeten proberen vinden. Ze worden nu nog méér geconfronteerd met hun bijzonder kwetsbare omgeving en zullen misschien ook, door die afzondering, psychische schade oplopen.
In het laatste rapport van de Brasschaatse politie werd vastgesteld dat de cijfers van intra-familiaal geweld in stijgende lijn gaan.
Kortom, voor Brasschaat 2012 reden te meer om voor deze specifieke groep van kwetsbare jongeren, extra aandacht en middelen te vragen.

Inge Hermans, raadslid Brasschaat 2012, vroeg op de gemeenteraad van maart aan het schepencollege om de aanwezige sociale reflexen aan te spreken en stelde met tevredenheid vast dat, naar aanleiding van haar binnen gestuurde vragen, reeds enkele stappen werden ondernomen om deze kwetsbare jongeren van dichtbij op te volgen begeleiding te voorzien.
Zo kwam er een oproep om oude laptops en tablets binnen te brengen en werden in samenwerking tussen TEJO en de Brasschaatse jeugddienst, enkele telefoonnummers vrijgegeven waar jongeren, die nood hebben aan een vertrouwelijk gesprek, terecht kunnen.
In haar tussenkomst drong raadslid Hermans er verder op aan, waar mogelijk, alle initiatieven op te starten zodat deze jonge mensen niet het gevoel krijgen aan hun lot overgelaten te zijn.

Nu meer dan ooit moeten ze kunnen rekenen op een professioneel en geëngageerd netwerk van ondersteuning.

Voor Inge Hermans, ligt er voor het Brasschaatse bestuur niet alleen een uitdaging maar vooral….een morele verantwoordelijkheid op tafel, om hier verder een “prioritaire “zaak van te maken.
Niet om zichzelf te bewijzen hoe goed en sociaal menslievend ze wel zijn maar ook om onszelf en al die kwetsbare kinderen en jongeren, na deze coronacrisis, recht in de ogen te kunnen kijken, wetende dat we als maatschappij en als burgers, de verantwoordelijkheid genomen hebben en er echt alles werd aan gedaan om wat binnen de mogelijkheden ligt, iedereen aan boord te houden.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *