Brasschaat 2012 vraagt bijkomende financiële steun voor gebruikers van de sociale kruidenier

Naar aanleiding en omwille van de coronacrisis, keurde de voltallige Brasschaatse gemeenteraad de vervroegde uitbetaling van de mantelzorgpremie toe. Voor de gemeente heeft deze vervroegde uitbetaling, buiten de administratieve handeling, geen enkel financieel gevolg.

Verder werden er steunmaatregelen voor de lokale handelaars beslist, komt er een tijdelijke afschaffing van de blauwe zone, aanpassingen aan heffingen voor reclamedrukwerk en een halvering van de standgelden voor markt-en foorkramers.

Raadslid Inge Hermans liet vanwege de fractie Brasschaat 2012 “akte nemen” van de appreciatie naar het empathisch gehalte van dit collegevoorstel. Om in te pikken op deze ontkiemende sociale elan bij het bestuur en om er écht een sociaal karakter aan te geven, kwam raadslid Inge Hermans Brasschaat 2012, met de vraag om ook gebruikers van de sociale kruidenier niet te vergeten.

Voor mensen in de hulpverlening weegt de huidige levensduurte eens zo zwaar en maakt élke euro een groot verschil. We lezen in de pers reeds een algemene prijsstijging van om en bij de 30%.

Cliënten kunnen nu nog maar éénmaal per week en mits afspraak bij dit verkooppunt terecht. Door deze beperking is er tijdens de coronacrisis enkel nog droge voeding te koop.

Voor verse groenten, fruit en vlees moeten gebruikers van de sociale kruidenier,

zich nu wenden tot het reguliere winkelcircuit. Dit is een pak duurder dan wat het zeer beperkte weekbudget van deze mensen toelaat.

Op de gemeenteraad van maart deed Inge Hermans een oproep aan het college om voor de cliënten van de Sociale Kruidenier tijdelijk bijkomende steun te voorzien zodat ook in deze moeilijke periode een voldoende gezonde levensstijl kan aangehouden worden.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *