Zorgen winkels bij nacht voor ontij?

6.000 moet je neertellen als je in Brasschaat een nacht- of belwinkel wil openen. Bijkomend moet je een jaarlijks tarief van € 1.500 taks ophoesten.

Een “ontmoedigingstaks” noemden wij dit op de gemeenteraadszitting. Zo’n specifiek gerichte belastingsheffing dreigt een bepaald ondernemersveld te stigmatiseren. Bovendien vinden wij, als Brasschaat 2012, dat het invoeren van zulke belasting, niet het juiste instrument is om een winkelbeleid te voeren. Toegegeven dat wij ook niet zitten te springen voor een wildgroei van pizzazaken, belwinkels, dampwinkels en nog wat extra kapperszaken. Wij pleiten ook voor diversiteit in onze winkelstraten. Dat komt alle ondernemers ten goede. Ook wij zouden graag zien dat de Bredabaan een aangename winkel- en wandelstraat blijft. Vandaar dat wij in het verleden instemden met een versterkte controle en nazicht vooraleer nieuwe vergunningen worden afgeleverd.

De leegstand is een reeds lang gekend probleem: wie zijn wij om goedbedoelende ondernemers tegen te houden om een zaak te beginnen? En gebeurt er al eens iets achter deze of gene toog dat geen fan is van het daglicht, dan is het aan ons wetgevend apparaat om in te grijpen en terecht.

Tenslotte nog iets over die diversiteit: wij zijn van mening dat het dringend tijd wordt dat de handelaars van de kern van ons winkelgebied de koppen eens moeten bij elkaar steken. En zich ernstig afvragen hoe zij willen dat de Bredabaan er binnen 5 à 10 jaar gaat uitzien. En bij deze bijeenkomst moet het particulier belang opzij gezet worden. Want laat dit laatste nu net het kernprobleem zijn van de leegstand. Sommige eigenaars van de winkelpanden malen er niet om dat de gelijkvloerse commerciële ruimte leeg staat, de inkomsten van de appartementen zijn toch gegarandeerd.

Het Brasschaats bestuur kopieerde klakkeloos de grootstedelijke maatregelen met als argument dat het vooral te maken heeft met een soort “waterbed effect” Het zou wel eens naar de randgemeenten kunnen ebben. Wat ze er echter niet bij dachten en al zeker niet aan toevoegden, is dat dit effect wel afhankelijk is van “wie en op welke manier” in dat waterbed zal gaan liggen. M.a.w. de actie zou zijn doel kunnen voorbij steken.

In het bestuursakkoord van de huidige meerderheid maakte men zich sterk dat er geen nieuwe belastingen zouden komen. Awel, we staan deze keer achter deze beleidskeuze en keurden deze nieuwe belasting niet goed.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *