Brasschaatse veilingopbrengsten

Op een eerder toevallige manier kwam gemeenteraadslid Inge Hermans, Brasschaat 2012, te weten dat de gemeente Brasschaat zaken ter veiling aanbood

Toch al vlug een 50 tal items o.a. het complete meubilair van de voormalige ocmw raadzaal, enkele afgeschreven dienstvoertuigen, bureaumeubilair, wat technisch materiaal, oude bloembakken en zelfs een zeer oude vleugelpiano. De opbrengst bedroeg €6000.
Zoals Inge Hermans ook al in de aanvraag tot agendering stelt, is dit voor een gemeente als Brasschaat geen gigantisch bedrag waar allicht nog wel wat veilingkosten af moeten maar toch zoals het gezegde luidt: “ Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert”

Rond dit heel goed verborgen veilinggebeuren, heeft raadslid Hermans toch wel enkele vragen en werd er aanvullend en namens de fractie Brasschaat 2012, een bijkomend constructief voorstel gedaan.
Gezien de moeilijke tijden en de problemen die trouwens extra hard binnenkomen bij mensen, bij gezinnen die maatschappelijke dienstverlening nodig hebben en waarover Inge Hermans reeds vorige raad enkele oproepen lanceerde om extra steunmaatregelen, kunnen deze veilingopbrengsten een steuntje in de rug betekenen.

Verder vermoedt Hermans dat er waarschijnlijk nog heel wat zaken zijn die in de gemeentemagazijnen en bergplaatsen van gemeentelijke scholen liggen te wachten op een tweede leven? Materiaal, oud meubilair dat niet meer in gebruik of aan vervanging toe is of in veranderde omstandigheden niet meer toepasselijk zijn.

Raadslid Hermans bereidde voor de gemeenteraad van april een tussenkomst voor met de vraag of het bestuur de wil heeft en in de mogelijkheid is om een lokaal initiatief op te starten waarbij de opbrengst van volgende veilingen een meerwaarde kan betekenen voor Brasschaatse doelgroepen in de sociale context . De fractie Brasschaat 2012 denkt hier in het bijzonder aan kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen.
In een reactie op onze vraag liet de schepen weten dat er momenteel niets meer voorhanden is dat mogelijks kan verkocht worden of onbruikbaar is.

De hoop op een voortzetting van deze aanpak m.b.t. verkoop overtollig materiaal blijft vanwege Brasschaat 2012 voor de toekomst overeind. Voor Brasschaat 2012 is het helemaal goed als de opbrengst ervan naar sociale doelen kan gaan.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *