Een laptop voor iedere leerling….. ook “na” de coronacrisis!

Brasschaat 2012 neemt op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn nogmaals het voortouw in de strijd voor alomvattende ondersteuning voor kinderen en jongeren uit kansarme middens.

Gealarmeerd door berichten in de pers waarbij ouders bij het ter beschikking stellen van een laptop door de gemeente, een fikse waarborg en gebruikersovereenkomst met bezwarende clausules moesten ondertekenen, agendeerde raadslid Inge Hermans, Brasschaat 2012 een vraag tot toelichting over de Brasschaatse context.

Na contact te hebben gehad met “Netwerk tegen Armoede”, blijkt dit fenomeen zich te voltrekken over alle koepels en netten heen.

Brasschaat 2012 deelt voluit de mening van het Netwerk tegen Armoede, dat deze praktijken hun doel volledig voorbij zouden schieten zodat deze kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen, niet de optimale ondersteuning zouden krijgen waar ze nood aan hebben.

Raadslid Hermans vroeg zich af welke gebruikersovereenkomsten werden gebruikt en of er waarborgen werden gevraagd bij het uitlenen van de laptops. De handelingen en reacties vanuit het Brasschaatse bestuur waren geruststellend en men verzekerde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dat in Brasschaat zulke praktijken onbestaande waren en zullen blijven.

Verder reageerde men op de vraag van Inge Hermans dat er inderdaad nog wel extra laptops welkom zijn.

Brasschaat 2012 is grote voorstander en pleitbezorger om ook na deze coronacrisis, onze jeugd verder op deze manier te ondersteunen en zo voor een maximale digitale toegang te zorgen…de laagdrempeligheid moet zegevieren!

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *