Brasschaat 2012 redt de kiosk!

De titel doet ons teveel eer aan geeft Rudi Pauwels, fractieleider van Brasschaat 2012 , toe. Maar toch wordt dit in de wandelgangen gefluisterd. Laat ons zeggen hoe het is: wij hebben de voorzet binnen gekopt. De assist werd gegeven door de zorg die er heerste bij de leden van de cultuurraad en de  emotie die ontstond bij heel wat mensen die zich verbonden voelen met de kiosk en de plaats waar het bouwwerk staat.

De bouw van de kiosk startte in 2004.  Het was een project van de afdeling schrijnwerkerij van KTA Brasschaat. In mei 2007 werd de kiosk plechtig ingehuldigd.  Het werk werd sterk geapprecieerd en kreeg veel lof en wel in die mate dat de gemeente over ging tot de aankoop van het bouwwerk.  In de tuin van Maria-ten-Heidehove zou het gebruikt worden voor een brede waaier van culturele activiteiten.

Helaas doofde de appreciatie en de lof uit, en de kiosk werd stiefmoederlijk behandeld.  Het bouwwerk was niet vanzelf bestand tegen de natuurelementen en leed er hoe langer hoe meer onder.  De gevolgen laten zich raden.  Gemakkelijkheidshalve  besloot het college van burgemeester en schepenen in juli om de constructie te laten afbreken.  Deze ondoordachte beslissing veroorzaakte een storm van protest en zorgde voor vele emotionele reacties.

Daarom besloot Brasschaat 2012 om dit kracht bij te zetten door de problematiek als extra punt te laten agenderen op de gemeenteraadszitting.  Het protest, de emoties en dit extra agendapunt hebben het schepencollege op andere ideeën gebracht.  Men gaat nu, samen met het KTA, onderzoeken hoe men de kiosk kan herstellen en/of terug opbouwen.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *