Brasschaatse meerderheid stigmatiseert Oxfam

Een actieve fairtradegemeente. Vele gemeenten in Vlaanderen bezitten deze status al. Brasschaat hinkt hier nog steeds achterop. Rudi Pauwels, fractieleider van Brasschaat 2012, brak hiervoor in de vorige legislatuur reeds een lans, maar toen stuitte het nog op een neen. Een nieuwe poging kreeg alweer een njet vanwege het college van burgemeester en schepenen. Brasschaat, Dessel en Schilde blijven de enige drie gemeenten in de provincie Antwerpen die geen actieve fairtradegemeenten zijn. De overige 66 zijn dat wel!

Aangezien vele doelstellingen van Fairtrade kunnen gelinkt worden aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen is het logisch dat de huidige meerderheid deze keer ervoor zou kiezen om zich voor het fairtradegegeven te engageren. Men gaat er immers prat op de SDG’s (Substainable Development Goals) te bewaken en dit in de beleidsvisie mee te nemen.

Fairtrade ijvert voor een echte, structurele verandering die leidt tot rechtvaardigere productketens. Duurzaamheid, een leefbaar inkomen ter bestrijding van de armoede, de gelijkheid van vrouw en man, milieu- en klimaatvriendelijke aanpak, transparantie, een rechtvaardig handelsbeleid en het respecteren van de mensenrechten zijn enkele speerpunten die Oxfam-Fairtrade hoog in het vaandel draagt.

Mooie speerpunten met duidelijke linken naar klimaat- en ontwikkelingsdoelstellingen waar iedere verstandige mens met een gezonde sociale reflex zich kan achterzetten. De waarnemend burgemeester van Brasschaat zegt evenwel onomwonden dat de gemeente het label niet wil toegewezen krijgen omdat het toegekend wordt door Oxfam.

Rudi Pauwels reageerde hierop met onbegrip en verstomming. Het is niet de eerste keer dat Oxfam in diskrediet gebracht wordt door de Brasschaatse meerderheid en Rudi Pauwels vindt dit onfatsoenlijk en dat het maar eens moet stoppen. Hij werd hierin bijgetreden door Bart Brughmans (CD&V) die het de waarnemend burgemeester duidelijk maakte dat zo’n uitspraak een burgemeester onwaardig was. Ook Rob Eeman (PVDA) was niet te spreken over de houding van het schepencollege.

Namens Brasschaat 2012, maakte fractieleider Rudi Pauwels zich sterk dat drie keer scheepsrecht is en dat zij er de volgende legislatuur zeker zullen op terugkomen.

De waarnemend burgemeester die o.a. de bevoegdheid “ontwikkelingsamenwerking” in zijn portefeuille draagt, zit voortaan, bij de fractie van Brasschaat 2012, in het achterhoofd als de schepen van “ontwikkelingstegenwerking”.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *