In “welvarend” Brasschaat stijging met 338 dossiers in de schuldproblematiek

Het Brasschaatse College van burgemeester en schepenen (N-VA-Open-VLD), dat zich maar al te graag profileert als bestuurders van een rijke en welvarende gemeente, werden door gemeenteraadslid Inge Hermans, fractie Brasschaat 2012, aangeraden om maar best de beide voeten aan de grond te houden.

Aanleiding voor zulk advies werd ingegeven door de ontluisterende cijfers die men kon lezen in de jaarverslagen 2019 van de Sociale Dienst die vorige week op de agenda stonden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Jaar na jaar stijgen bij het Brasschaatse OCMW het aantal actieve cliëntensystemen.
In vergelijking met 2018 lezen we in het jaarverslag van 2019 maar liefst een stijging met 200 dossiers en 176 meer dossiers die lopende gebleven zijn.
De kwetsbaarste Brasschaatse burgers in de nog steeds stijgende aantal leefloondossiers, zijn te vinden bij alleenstaanden, al of niet met kinderlast, en bij jongeren onder de 25 jaar.
Maar liefst 35,9% van de Brasschaatse steungerechtigden is jonger dan 35 jaar.
Inge Hermans stelde een verdubbeling van het aantal hulpaanvragen wegens dakloosheid vast.

In Brasschaat blijft betaalbare huisvesting vinden en kunnen behouden, een steeds nijpender probleem waarbij een ernstige reflectie over de aanpak zich opdringt
Er is een stijging van 338 dossiers dossiers rond schulden en schuldbemiddeling te noteren.

De leefomstandigheden van vluchtelingen overal ter wereld, zijn volgens Hermans zéér précair en schrijnend te noemen. In Brasschaat kende het aantal lokale opvanginitiatieven vorig jaar bijna een halvering.
Brasschaat 2012 richt een oproep aan het bestuur om als gemeente niet enkel het “welvarende” maar vooral het “omarmende en ondersteunende “ karakter te ambiëren.
Het volstaat voor Inge Hermans al lang niet meer om zoals nu en met “borstklopperij” enkel aan de wettelijke minimumverplichting te voldoen.

Namens de Brasschaat 2012 fractie, werden ook bezorgdheden uitgedrukt naar de sterk verhoogde werkdruk voor het personeel dat steeds voor nieuwe uitdagingen staat om de doelgroepen achter deze trieste cijfers goed te kunnen blijven opvolgen en ondersteunen.
Inge Hermans dankte namens de fractie het sterk geëngageerde personeel voor zijn niet aflatende inspanningen.

Omwille van de stijgende cijfers in de verslagen, omwille van de crisis waar we nu mee geconfronteerd worden én de nasleep ervan, deed Brasschaat 2012 op de raadszitting, een dringende oproep aan de “bevoegde leeuwen en leeuwinnen van deze legislatuur,” om ,én, zo lang ze hun tanden nog hebben, niet één, geen twee maar best het ganse gebit bij te steken om de aangehaalde problemen en conclusies uit het voorliggende jaarverslag van 2019 aan te pakken”

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *