Diftar in Brasschaat doorgeduwd: een gemiste kans!

Op een chaotische en tot in de vroege uurtjes uitgelopen gemeenteraad drukten de meerderheidspartijen N-VA en Open VLD, tegen de voltallige oppositie, de invoering van een “Diftar-systeem” voor het Brasschaatse huisvuil door ondanks heel wat bezorgdheden en bezwaren. “Slechts twee weken terug, kregen we de kans om de eerste plannen en vage voorstellen te bespreken met het college en formuleerden we al heel wat bezorgdheden en fundamentele bezwaren bij de uitwerking van dit huidige Diftar-voorstel”, aldus Brasschaat 2012-raadslid Kasper Vanpoucke.

Diftar is een vorm van afvalverwerking waarbij elk huishouden via een drieledige tariefstructuur voortaan haar afval zal betalen. Naast een jaarlijkse “gebruikersvergoeding” van je gechipte container betaalt elk gezin voortaan dan ook nog eens een bedrag per keer de container wordt buitengezet en een kiloprijs.

Brasschaat wil dit nu al invoeren na dit jaareinde. Onze Brasschaat 2012-fractie blijft echter met een hele hoop vragen en onduidelijkheden zitten waarop geen antwoorden komen:

1) De appartementen: Uit navraag van raadslid Vanpoucke blijkt maar liefst 32,5% van de Brasschaatse huishoudens in een appartement te wonen. Op de vraag hoeveel oranje zakken we nog elk jaar de deur zien uitvliegen kregen we het verrassende hoge aantal van 140.000 exemplaren op ons bord. In minder dan een jaar zullen deze oranje zakken hun waarde verliezen en zullen duizenden Brasschaatse gezinnen “hun plan moeten trekken” met hun afval. Een concrete oplossing heeft het college nog steeds niet!

2) De sociale impact: van grote en jonge gezinnen tot kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Voor heel wat mensen zullen begeleidende steunmaatregelen nodig zijn om hen mee op weg te helpen naar een kleinere afvalberg. Immers, duurzamer en “afval-armer” leven mag niet armer maken! Het is dan ook onbegrijpelijk dat daar geen enkele concrete aanzet wordt voor gegeven. We hebben de schepen nochtans gewaarschuwd tijdens de voorafgaandelijke commissiebespreking. Wat doe je bv. met de vele mensen die zorg dragen voor anderen; de onthaalouders en mantelzorgers? Zonder aanpassingen zullen die nu zwaar worden afgestraft want zij zitten vaak met heel wat pampers of incontinentiemateriaal en die zullen letterlijk en figuurlijk zwaar doorwegen op hun afvalfactuur.

3) Onze eigen verenigingen en burgers die geen kans op inspraak kregen: van de jeugdraad tot zelfs de eigen duurzaamheidsraad: echte inspraak is afwezig in dit voorstel! Al heel wat jeugdverenigingen hebben tijdens de laatste jeugdraad hun vraagtekens geplaatst bij de beperkingen die ze zouden ondervinden bij het organiseren van hun activiteiten. Uitgewerkte oplossingen blijven voorlopig uit. “Het laatste wat we zouden moeten doen, is deze vrijwilligers ontmoedigen”, stelt raadslid Lisa Buysse.

“Voor zulk ingrijpende beslissingen, waar elke Brasschatenaar mee te maken zal krijgen, en die vele jaren zullen doorwerken, is het des te meer ontstellend dat men niet inzet op een breder gedragen beleid”, zegt Kasper.

“Wij kunnen achter het principe van ‘de vervuiler betaalt’ staan omdat we het belangrijk vinden dat we nog beter zorg dragen voor onze nog steeds hoge afvalberg” vervolgt Lisa. “Maar dat principe moet dan wel geworteld zijn in een sociaal rechtvaardig en verenigingsvriendelijke uitvoering”, aldus Kasper.

“We vroegen om al deze redenen afgelopen gemeenteraad het uitstel van dit voorstel. Zo kon men de tijd nemen al deze onduidelijkheden uit te klaren, zodat dit wél een breed gedragen voorstel kon worden. Groot was dan ook onze verbazing dat er, ondanks de geforceerde “Diftar-toetreding” op de gemeenteraad, nog steeds geen duidelijkheid kon gegeven worden over essentiële vraagstukken die het lot van zoveel mensen en organisaties in het ongewisse laten”.

“We zien dat later wel”, was het credo van de afvalschepen. Een inderhaast uitgevonden amendement, in een chatvenster uitgetypt tijdens de online bespreking, kon die achterdocht niet verhelpen. De gemeenteraad stemde dit weg en verwees het kattenbelletje naar de prullenmand!

Dit had een positief verhaal kunnen zijn: een ernstig uitgewerkt afvalplan waar we onze ambitie om de afvalberg ook in Brasschaat te doen slinken extra kracht bijzetten. Waar we ook leren nadenken over ons afval. Waar overheden en producenten hun duit in het zakje doen en waar we burgers, die hieraan meewerken, ook belonen!

Wij zullen in de komende maanden blijven hameren op de oplossingen die onze Brasschatenaren verdienen en het opgedrongen Diftarplan proberen bij te schaven tot een werkbaar systeem. Deze meerderheid koos ervoor om haar eigen groot gelijk willens wetens door te drukken, tegen een waslijst aan praktische en sociale bezwaren in. “Echt een gemiste kans”, besluiten Vanpoucke & Buysse samen.

Foto: (c) Igean

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *