Camilla

Camilla Decleer

Camilla Decleer zette in 1995 haar eerste stappen in de groene lokale politiek in Brasschaat, eerst als OCMW-raadslid, dan als gemeenteraadslid en in 2001 voor 6 jaar als eerste groene schepen in Brasschaat. Ze heeft zich steeds meer dan honderd procent ingezet onder het motto: de enige manier om je af te zetten tegen de slechte naam van politiek en het gebrek aan vrouwen in de politiek, is door er zelf als vrouw actief en constructief aan deel te nemen. Ze werkt aan een sociaal en groen Brasschaat waarin solidariteit, pluralisme, democratie, natuur, duurzame ontwikkeling, behoud van open ruimte en een gezonder leefmilieu, veilige fietsmobiliteit en comfortabel openbaar vervoer een belangrijke plaats innemen. Daarnaast is ze 38 jaar als verpleegkundige aan het werk, eerst in het Stuivenbergziekenhuis en nu als hoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum in Antwerpen. Het welzijn van de bejaarden in deze instelling ligt haar nauw aan het hart. Zij is getrouwd, moeder van vier kinderen en trotse grootmoeder van 4 kleinkinderen.

Contacteer Camilla

Augustijnslei 223

2930 Brasschaat

03 651 86 50 / 0479 81 60 81

camilla.decleer@brasschaat.be

Engagementen:

  • Gemeenteraadslid Brasschaat 2012
  • Bestuurslid Brasschaat 2012
  • Lid van de gemeenteraadscommissie patrimonium, RO, verkeer, groen en natuur
  • Lid van de gemeenteraadscommissie welzijn, gezin en wonen en senioren
  • Lid van de werkgroep stedenband Brasschaat-Tarija
  • Lid Groen-Brasschaat penningmeester
  • Groen-Brasschaat
Share