Claudie

Claudie Pleyers

Claudie Pleyers zet haar eerste stappen in de politiek door als onafhankelijke mee in het progressief project Brasschaat 2012 te stappen. Als romaniste brengt ze haar leerlingen graag de finesses bij van de taal van Molière. Daarnaast probeert ze hen ook te stimuleren om de actualiteit te volgen en kritisch deel te nemen aan het maatschappelijk debat, steeds vanuit hun eigen persoonlijkheid en hun onafhankelijk denken. Met respect en interesse leren luisteren naar elkaars -goed geargumenteerde- overtuigingen om daarna zijn persoonlijke visie bij te stellen is niet alleen verrijkend op intellectueel vlak maar tevens een belangrijk grondbeginsel van elke democratie. Of zoals Nicolas Boileau het in de 17de eeuw formuleerde: “Du choc des idées jaillit la lumière“. Claudie is moeder van twee dochters en een zoon en ook van twee stiefzonen via haar partner Jan Verschooren.

Contacteer Claudie

Hanendreef 108

2930 Brasschaat

claudie.pleyers@scarlet.be

Engagementen:

  • Bestuurslid Brasschaat 2012
Share