Ilya

Ilya De Roey

lya De Roey was van 1990 tot 2002 directeur van het Cultuurcentrum Brasschaat. Nu werkt hij als cultuurbeleidscoördinator in het Vlaams-Brabantse Overijse. Als deskundige in de vrijetijdssector en bestuurslid van Brasschaat 2012 is Ilya gebeten door de gemeentepolitiek. Ilya is getrouwd en vader van twee kinderen. Hij wil zich blijven inzetten voor een Brasschaat waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Hij hecht belang aan een beleid waar inspraak van inwoners en verenigingen ernstig genomen wordt en waar de jeugd en het cultuurleven de aandacht krijgen die ze verdienen.

Politieke bezigheden: Gemeenteraadslid voor Brasschaat 2012 Bestuurslid Brasschaat 2012

Lid van de gemeenteraadscommissie burgerzaken, vrije tijd, onderwijs, veiligheid en jeugd Campagneverantwoordelijke Brasschaat 2012

Contacteer Ilya

Hulshout 13

2930 Brasschaat

03 651 94 93 / 0497 50 77 55

ilyaderoey@hotmail.com

Engagementen:

  • Brasschaat 2012 gemeenteraadslid
  • Bestuurslid Brasschaat 2012
Share