Louis

Louis Van Gils

Louis steunt dit politiek project, omdat hij het belangrijk vindt dat onze gemeente sociaal georiënteerd moet zijn,
waarbij er aandacht is voor alle burgers, zowel de begoeden, als de minder begoeden.

Tevens vindt Louis dat alle sporten, ongeacht de populariteit, binnen onze gemeente de nodige bestuurlijke aandacht moeten krijgen.

Contacteer Louis

Zilverberkenlei 48 bus B

2930 Brasschaat

.

Engagementen:

    Share