Lutdelvaux

Lut Delvaux

Je engageren om het kleine stukje wereld waarin je je
dagelijks beweegt aangenaam en leefbaar te maken. Dat leerde Lut in haar scoutsjaren en daar blijft ze nog steeds voor gaan. Opkomen voor kwetsbare kinderen en jongeren is doorheen de jaren alsmaar sterker geworden. Persoonlijk en beroepsmatig is Lut hier nauw bij betrokken.

In Brasschaat 2012 heeft Lut voor deze groep steeds een politiek klankbord gevonden. Dankbaar en met het volste vertrouwen geeft Lut ons dan ook haar steun en stem. Wat dit laatste betreft, durft Lut ook op jouw stem te rekenen.

Contacteer Lut

Brechtsebaan 103

2930 Brasschaat

lutgarddelvaux@gmail.com

Engagementen:

    Share