Jeugd

JONG BRASSCHAAT

We willen meer uitgaansplekken voor de jeugd in Brasschaat, jeugdwerking stimuleren en we willen een plek waar alle (jonge) mensen hun talenten kunnen ontplooien. Jongeren die een engagement opnemen voor elkaar en de lokale gemeenschap willen we graag steunen en aanmoedigen. We pleiten voor een sterke jeugddienst en willen subsidieaanvragen digitaliseren.

 • We ijveren voor een sterk uitgebouwde jeugddienst, die jongeren persoonlijk begeleidt in het realiseren van hun projecten.
  • De jeugddienst is ook buiten de schooluren bereikbaar.
  • De jeugddienst staat open voor niet-georganiseerde jeugd en heeft een veldwerker die ook buiten de kantooruren werkt.
 • We willen de online communicatie tussen jeugdverenigingen en gemeente optimaal maken.
  • aanvragen voor subsidies en activiteiten vereenvoudigen en digitaliseren.
  • de bestaande jeugdsubsidies beter bekend maken.

UITGAAN

Van de vijf jeugdhuizen van weleer is er nog één overgebleven. Cafés worden schaars, alsmaar meer 21+ en voor velen ook onbetaalbaar.

 • We willen cafébazen motiveren om hun zaak voor de lokale jeugd open te stellen.
 • We willen dat de gemeente bij De Lijn aandringt op beter avondvervoer en nachtbussen, zodat jongeren kunnen uitgaan waar ze willen.
 • We willen dat de gemeente jongeren ondersteunt om eigen projecten te realiseren, zoals een extra jeugdhuis in Maria-ter-Heide of Mariaburg.

AANBOD VOOR DE JEUGD

Jeugdbewegingen (Chiro, Scouts…) en speelpleinwerkingen (Kwik Kwak en De Driehoekjes) dreigen het slachtoffer van hun eigen succes te worden. Door onvoldoende lokalen en (speel)ruimte zijn ze genoodzaakt om wachtlijsten in te voeren. Wij willen dat de gemeente hen ondersteunt op het vlak van infrastructuur en begeleiding. We willen extra aandacht voor de vaak vergeten groep van jonge tieners (12-16 jaar), vooral diegenen die geen deel van het verenigingsleven uitmaken.

 • Voorzien in degelijke en ruime infrastructuur voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen.
 • de werking en de infrastructuur van jeugdverenigingen via subsidies versterken, ook om de werking zo democratisch en toegankelijk mogelijk te houden.
 • We willen dat de jeugddienst monitoren en vrijwilligers van jeugdverenigingen begeleidt en ondersteunt, onder meer door het op geregelde tijdstippen organiseren van workshops.
 • leegstaande panden van de gemeente openstellen voor projecten voor en door de Brasschaatse jeugd.
 • niet-georganiseerde jongeren actief benaderen via een breed aanbod aan vrijetijdsbestedingen zoals een uitgebreide grabbelpas-werking in de schoolvakanties, sportinitiatie, sporttoernooien, knutselateliers…
 • door middel van gerichte projecten en free podia jong lokaal talent ondersteunen.
 • We willen dat de jeugddienst meewerkt aan een breed en creatief cultureel aanbod voor jongeren.
 • Tot slot… willen we jongeren meer kansen geven op betaalbaar wonen, zodat velen van hen die vandaag het (te) dure Brasschaat noodgedwongen ‘ontvluchten’ dat morgen niet meer hoeven te doen!