Mobiliteit

MOBIEL BRASSCHAAT

Brasschaatse automobilisten staan geregeld stil. Te vaak. Op weg van en naar Antwerpen maar ook in de eigen gemeente. Op de Bredabaan, de Elshoutbaan, de Miksebaan de Lage Kaart… We willen Brasschatenaars alternatieven voor de auto aanbieden en wie de auto echt nodig heeft de nodige ruimte geven. We willen het fietsgebruik stimuleren. In overleg met de bewoners en wijken willen we de status van alle straten bepalen: woon-, verbindings-, wijkverbindingsstraat. We willen de Bredabaan comfortabel maken voor jong en oud. We willen Brasschaatse taxicheques voor bejaarden en personen met een handicap uitschrijven. We willen snel over de komst van de tram beslissen, want voordat die er echt is, zijn we alweer tien jaar verder.

DE FIETS ALS HET KAN    |    DE AUTO ALS HET MOET    |    DE TRAM ALS HIJ ER IS

 

DE FIETS ALS HET KAN

De fiets is erg geschikt voor korte verplaatsingen. Brasschaat heeft een uitgebreid netwerk van fietspaden, maar die zijn vaak te smal en niet altijd even goed onderhouden.

 • brede, in asfalt aangelegde en goed onderhouden fietspaden.
 • meer overdekte fietsparkeerruimte voor bewoners…
  • met extra fietsenstallingen op de Bredabaan;
  • met fietskluizen voor bewoners in straten met aangesloten bebouwing of appartementen.

 

DE AUTO ALS HET MOET

In Brasschaat moet veel autoverkeer via het centrum passeren. Er is immers geen plaats voor een omleidingsweg. Een extra op- en afrit van de E19 aan de Elshoutbaan zou het probleem verleggen en een verkeersinfarct op de Miksebaan veroorzaken. Momenteel domineert de auto dan ook het gemeentecentrum. Dat is tot diep in het park één grote parkeerplaats. Het met auto’s volgestapelde Armand Reusensplein is zowat het meest ongezellige plein van de Voorkempen. Sommigen pleiten voor een parkeergarage onder het kerkplein. Dat kan, maar investeerders willen die pas bouwen als in de brede omgeving betalend parkeren wordt ingevoerd.

 

 • van het kerkplein (Armand Reusensplein) terug een levendig dorps- en marktplein met bomen en banken maken…
  • met alleen parkeerplaats achter de kerk en aan de bibliotheek.
 • de Bredabaan aangenamer en comfortabeler maken voor fietsers, voetgangers, kinderwagens, rolstoelen, rollators…
  • met een duidelijke scheiding tussen trottoir en fietspad;
  • met minder reclame en smallere terrassen op de stoep;
  • met conflictvrije groene verkeerslichten voor voetgangers en fietsers.
 • in overleg met de bewoners en wijken de status van alle straten bepalen: woon-, verbindings-, wijkverbindingsstraten…
  • met zone-30 in woonstraten zodat fietsers veilig op straat kunnen rijden en er ruimte is voor jong en oud;
 • Brasschaatse taxicheques voor bejaarden en personen met een handicap invoeren. We willen dat de gemeente met de taxibedrijven onderhandelt over een speciale prijs voor binnengemeentelijk verkeer (of binnen een vastgelegde perimeter) en de cheques subsidieert (al dan niet afhankelijk van het inkomen en de leeftijd).

 

DE TRAM ALS HIJ ER IS

Brasschaat heeft behoefte aan beter en sneller openbaar vervoer. Met de auto naar Antwerpen rijden wordt alsmaar moeilijker. De stad wil immers minder auto’s in haar woonwijken en weert streekbussen uit het centrum. Binnenkort rijden bussen vanuit Brasschaat, Wuustwezel en Kapellen nog maar tot aan de tramhalte ‘Keizershoek’ (Carrefour Schoten). De parkeerplaats aan die tramhalte (“Fortsesteenweg”) wordt bovendien betalend. Wij pleiten voor een moderne tram die Brasschaat rechtstreeks en zonder overstap met Antwerpen verbindt. Een tram vervoert dubbel zoveel reizigers als een bus en is sneller en comfortabeler – ook voor kinderwagens of rolstoelen. De tram is een troefkaart voor Brasschaat. Zonder tram dreigt Brasschaat achterop te hinken bij alle andere randgemeenten (Brecht, Essen, Kapellen, Kalmthout, Wijnegem, Mortsel, Boechout en Hove). Die hebben wél een trein- of tramverbinding met Antwerpen.

 • We willen de tramlijn van Merksem doortrekken tot in Maria-ter-Heide.
 • We vertrekken van de bestaande plannen van De Lijn…
  • met in het centrum een lijn in één richting over de Bredabaan, en een andere over de Hemelakkers;
  • met behoud van het aantal parkeerplaatsen op de Bredabaan