Ondernemen

ONDERNEMEND BRASSCHAAT

Brasschaat telt veel ondernemingen en kleinhandels- en horecazaken. Via het Forum Lokale Economie willen we ondernemers bij het beleid betrekken en hun onderlinge samenwerking stimuleren. We willen winkelen in Brasschaat via een doordacht mobiliteitsbeleid aanmoedigen (meer mensen op de fiets, beperkte parkeertijd voor automobilisten, samen aan huis bezorgen). In overleg met de middenstand maken we werk van een aantrekkelijk winkelaanbod in de wijken en op de Bredabaan, en bespreken we de vrijdagavondopening. Met een locatiebeleid en een gemeentelijk digitaal loket willen we grotere bedrijven helpen in hun zoektocht naar een geschikte vestigingsplaats. De bedrijfszone Lt. Coppenskazerne in Maria-ter-Heide is daarbij een belangrijke troefkaart.

 

WINKELEN IN BRASSCHAAT

We willen de middenstand in de wijken en op de Bredabaan actief ondersteunen en bewoners aanmoedigen om lokaal en duurzaam te gaan winkelen. De winkeldagen op de Bredabaan willen we evalueren en we willen de vrijdagavondopening ter sprake brengen.

  • Door fietsen in de hele gemeente veilig en comfortabel te maken, willen we meer klanten per fiets lokaal doen winkelen.
  • Door de parkeertijd voor automobilisten in het centrum van de gemeente in de tijd te beperken en nauwgezet te controleren, willen we de handelszaken voor meer mensen bereikbaar maken.
  • Winkeliers die samen hun producten aan huis bezorgen, willen we ondersteunen.
    • Energievriendelijk transport wordt daarbij gestimuleerd.
  • In overleg met de middenstand willen we bekijken of we de vrijdagavondopening invoeren.
  • In overleg met de middenstand willen we bekijken of we het winkelgebied op de Bredabaan sterker kunnen concentreren.

 

BEDRIJVEN IN BRASSCHAAT

We willen bedrijven helpen in hun zoektocht naar een geschikte vestigingsplaats. Dat kan door  duidelijk af te bakenen welke plekken wel en welke niet geschikt zijn voor economische activiteiten. Voor het aantrekken van middelgrote bedrijven die duurzaam willen ondernemen is de verdere ontwikkeling van de bedrijfszone Lt. Coppenskazerne in Maria-ter-Heide een belangrijke troefkaart.

  • We willen ruimtelijk afbakenen welke plekken voor economische activiteiten geschikt zijn.
  • Via een (digitaal) gemeentelijk loket willen we ondernemers aan een geschikte locatie helpen.
  • We willen de bedrijfszone Lt. Coppenskazerne in Maria-ter-Heide verder duurzaam ontwikkelen.