Ontwikkeling

SOLIDAIR BRASSCHAAT

Brasschaat is geen eiland, maar deel van de wereld waarin macht en middelen ongelijk verdeeld zijn. Daarom kiezen we voor een gemeente die solidair is met het Zuiden. We zijn voor een structurele aanpak waarbij gedeelde verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling centraal staan. Om de wereld leefbaar te houden voor de volgende generaties nemen we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van de Verenigde Naties als leidraad. We willen de werking van de lokale adviesraad structureel blijven ondersteunen en extra geld aan ontwikkelingssamenwerking besteden. We willen bij de inwoners van Brasschaat een positief beeld schetsen van de mensen in het Zuiden en van hun overlevingsstrijd.

 

 • de werking van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en van 11.11.11 als werkgroep binnen de GROS administratief, logistiek en financieel blijven ondersteunen.
  • We zijn voor het behoud van een voltijdse ambtenaar die de GROS en de werking rond de Stedenband ondersteunt.
 • de gemeentelijke dotatie voor ontwikkelingssamenwerking (geleidelijk) verhogen om dichter tot de 0,7% norm te komen, te beginnen met de dotatie voor noodhulp en 11.11.11, nadien ook die voor de lokale hulporganisaties.
 • We willen dat geld gebruiken voor…
  • projecten en initiatieven van de gemeente en van Brasschaatse ontwikkelingshelpers in het Zuiden;
  • noodhulp bij grote rampen
  • wederopbouwprojecten van in de getroffen regio actieve lid-verenigingen van de GROS;
  • de Stedenband met Tarija in Bolivia ter versterking van de lokale bestuurskracht;
  • het bij de Stedenband betrekken van de gemeentediensten door middel van opleidingsstages rond waterzuivering en afvalverwerking, hier en in Tarija.
 • een breed lokaal draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking uitbouwen. We willen dat doen met…
  • mondiale vorming, onder meer door de organisatie van een derdewereld-meerdaagse;
  • de maximale inzet van de gemeentelijke communicatiekanalen.
 • Brasschaat moet een Fair Trade-gemeente worden.