Participatie

MEEBESTUREND BRASSCHAAT

We willen inwoners laten participeren aan het beleid. We willen wijkraden oprichten die wijkbudgetten van € 30.000 voor de bestuursperiode 2019-2024 mogen beheren. Die nieuwe raden staan open voor alle wijkbewoners. De werking van de klassieke adviesraden (cultuur-, jeugd-, sport- en milieuraad, GROS, GECORO) willen we evalueren en indien nodig activeren. We hanteren co-creatie en een volksraadpleging voor minstens één politiek controversiële dossier (zoals de Bredabaan in het centrum en Maria-ter-Heide, mobiliteit, seniorenbeleid, het gebruik van het park, waar en hoe hoog bouwen we nog, wat met de grote villa’s?).

 

Wijkraden

 • We willen in elke wijk een permanente wijkraad installeren. Die zeven raden staan open voor alle wijkbewoners, en we willen extra inspanningen leveren om mensen die zelden aan zulke bijeenkomsten deelnemen, toch te betrekken.
 • De wijkraden zijn zelfsturend en beschikken over een wijkbudget van € 30.000 voor de bestuursperiode 2019-2024. We leggen daarbij een aantal voorwaarden op, zoals…
  • minimale representativiteit (minstens 50 wijkbewoners uit minstens 10 straten van de wijk);
  • controle door het schepencollege van de wettelijkheid van de besteding van het wijkbudget;
  • toestemming van het schepencollege als alles wettelijk is verlopen.

 

KLASSIEKE ADVIESRADEN

 • We willen de werking van de klassieke adviesraden (cultuur-, jeugd-, sport- en milieuraad, GROS, GECORO) evalueren en indien nodig dynamiseren door aan hun samenstelling en hun werking te sleutelen.
 • We willen vertegenwoordigers van de klassieke adviesraden spreekrecht geven op de gemeenteraad, als het schepencollege het advies van die raden niet heeft gevolgd.

 

CO-CREATIE EN VOLKSRAADPLEGING

 • De volgende bestuursperiode willen we via professioneel begeleide co-creatie en een volksraadpleging een oplossing zoeken voor minstens één politiek controversieel dossier. Daaraan koppelen we een aantal voorwaarden.
  • De co-creatie wordt door externe professionele experts begeleid.
  • Het proces duurt minstens één jaar.
  • Het proces mondt uit in een voorstel dat door zoveel mogelijk betrokkenen wordt gesteund ((wijk-)bewoners, (wijk-)verenigingen, handelsorganisaties, drukkingsgroepen, diensten, politici…).
  • Het voorstel wordt ter goedkeuring aan alle Brasschatenaars ouder dan 16 jaar voorgelegd.
  • Het voorstel is bindend als er een opkomst is van minstens 50% en het door een tweederdemeerderheid wordt goedgekeurd.