Sociaal

SOCIAAL BRASSCHAAT

Sociaal beleid is voor ons een cruciale opdracht van een gemeente. We vrezen evenwel dat met de integratie van het OCMW in de gemeentediensten veel expertise, inzet en financiële middelen verloren zullen gaan. Terwijl wij er net van overtuigd zijn dat we extra geld en mensen moeten inzetten om elke Brasschatenaar een mooie oude dag te bezorgen, de kinderopvang uit te breiden en armoede te bannen.

 

SENIOREN

Ouderenzorg mag ons wat kosten. We vinden het een kerntaak van de gemeente om elke Brasschatenaar een mooie oude dag te bezorgen.

 • mensen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.
 • We willen betaalbare zorg, waarbij voor de betaling niet langer een beroep op de kinderen wordt gedaan (onderhoudsplicht), met alle familiale problemen die daarbij kunnen komen kijken. We willen de onderhoudsplicht afschaffen als de ouder(s) geen schenkingen deed/deden gedurende laatste 5 jaar.
 • Om betaalbare ouderenzorg te garanderen, moet de factuur van ouderen in publieke rusthuizen onder controle gehouden worden. Het onderbrengen van zorg in het Zorgbedrijf Brasschaat(Vesalius) en het uitbesteden ervan aan het Zorgbedrijf Antwerpen hebben wel tot efficiëntie en besparingen geleid, maar de factuur is niet gedaald.

 

KINDEROPVANG

We willen dat ouders met een laag inkomen hun kind naar de kinderopvang kunnen brengen. Daarom pleiten we voor meer inkomensgebonden kinderopvang: wie minder verdient, betaalt ook minder.

 • We willen investeren in extra inkomensgerelateerde kinderopvang.
 • We willen extra kinderopvang voor ouders met flexibele werktijden.
 • We willen initiatieven van gemeentepersoneel op het vlak van kinderopvang van kinderen van personeelsleden ondersteunen.

 

ARMOEDE

Armoede is een complex maatschappelijk probleem en komt voor in veel verschillende gedaanten en bij diverse bevolkingsgroepen: kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een migratieachtergrond, vluchtelingen, drugsverslaafden… We willen van de bestrijding van armoede een beleidsprioriteit maken. We willen armoede tijdig detecteren en meer psychologische bijstand aan kinderen verlenen. De kinderarmoede in Brasschaat bedraagt 8%)

 • We willen aan elke steunaanvraag een grondige screening van de aanvrager koppelen. Zo willen we voorkomen dat nog meer mensen in armoede achterblijven.
 • We willen mensen in armoede naar goed werk begeleiden – dat is de beste maatregel tegen armoede.
 • We willen dat de gemeente bovenop de materiele steun aan gezinnen extra aandacht aan de psychologische bijstand van kinderen in armoede besteedt.
 • We willen mee oplossingen zoeken voor ouders die de schoolfacturen van hun kinderen niet kunnen betalen. Voor de gemeentelijke scholen kan dat rechtstreeks via het OCMW nieuwe stijl, met de scholen van andere netten moet daarover regelmatig overleg plaatsvinden zodat scholen de problemen signaleren.
 • We willen een armoedetoets op de gemeentelijke besluitvorming in alle beleidsdomeinen invoeren.