Veiligheid

Leven in een veilige buurt

Veiligheid is een basisrecht voor iedereen dat door de overheid gegarandeerd moet worden. Zorg voor veiligheid betekent voor Brasschaat 2012: veilig verkeer, leefbare buurten en een goede werking van de lokale politie. De preventieve werking van de wijkpolitie en de fietsteams mag in deze moeilijke tijden zeker niet verwaarloosd worden.

Andere aandachtspunten zijn het vervolledigen van het cameranetwerk rond Brasschaat met snelheidsmetingen zodat ook op dit punt deze camera’s hun effect niet missen. Verderzetten van de aandacht voor diefstallen in woningen met de inzet van technologische hulpmiddelen, maar ook hier dient er aandacht te blijven gaan naar preventie en sensibiliseringsacties.

Ook acties rond fietsdiefstallen dienen uitgerold te worden. Het systeem van de gekleefde fietslabel wordt herbekeken. Het systeem met ingebouwde digitale chips wordt onderzocht en nadien eventueel uitgerold. Dit systeem werkt met de ANPR-camera’s, die signaleren de gestolen fiets wanneer er een digitale chip is ingebracht. Een goede samenwerking tussen de lokale politie en de gemeentelijke dienst mobiliteit is een absolute voorwaarde om een goed verkeersveilgheidsbeleid te kunnen voeren.

De werking van de lokale politie, op het gebied van snelheids- en alcoholcontrole wordt bestendigd. Dit alles kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende politiepersoneel in dienst is. De invulling van het volledige personeelskader mag dan ook verwacht worden. Deze verwachting kan echter niet ingelost worden zonder de steun van de federale overheid.