Gemeente Brasschaat staat borg voor privé-bedrijf

Op de gemeenteraad van 25 januari 2016 stelt het college voor om aan de bvba FAST een borgstelling toe te staan. Deze borgstelling houdt in dat het gemeentebestuur de bvba FAST zal vergoeden wanneer zij geen gebruik kunnen maken van het Brasschaatse vliegveld. Brasschaat 2012 vraagt zich af hoever het college nog zal gaan. Eerst verkoopt zij een stuk grond bedoeld voor sociale economie aan een bedrijf dat hoogstens enkele studenten aan een stageplek wenst te helpen. Daarna breekt ze enkele gebouwen af zodat de grond bouwrijp ligt voor deze privé-ondernemer. En nu volgt dus het voorstel om een borgstelling te geven wanneer deze firma niet ten volle het vliegveld kan gebruiken.  In correspondentie tussen de gemeente Brasschaat en de FOD Defensie wordt zelfs de mogelijkheid overwogen om het vliegveld over te kopen van de militaire overheid. Ook de uitbreiding van de huidige vergunning voor gebruik van het vliegveld komt al ter sprake, omdat men vermoedt dat er in de toekomst veel meer vliegbewegingen zullen zijn.

Het vreemde aan deze borgstelling is dat het gemeentebestuur niets te zeggen heeft over het vliegveld vermits dit eigendom is van de FOD Defensie. Minister en gemeenteraadslid Jan Jambon liet uitschijnen dat het risico 0,0 is omdat hij ‘iets te zeggen heeft in Brussel’. Hierop reageerde fractieleider Steven Broos (Brasschaat 2012) dat hij dit niet gedurende 20 jaar kan garanderen. Daarenboven stelt zich de vraag: als we dit doen voor 1 privé-bedrijf of ook andere bedrijven zo’n garantie tegen exploitatieverliezen kunnen krijgen?

Het is dan ook duidelijk dat Brasschaat 2012 resoluut tegen deze borgstelling stemt.

Steven Broos
fractieleider Brasschaat 2012
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *