Brasschaat 2012 keurt aankoop van zaal De Kring goed, maar oppert fundamentele bezwaren tegen de beheersvorm

De fractie Brasschaat 2012 steunde vanuit de oppositie de aankoop door de gemeente Brasschaat van zaal De Kring in Maria-ter-Heide. “Onze fractie steunt het voornemen in de verkoopakte om deze zaal blijvend aan te wenden voor socio-culturele activiteiten voor de burgers en verenigingen van de wijk Maria-ter-Heide.” aldus Ilya De Roey, raadslid Brasschaat 2012. “Wij zijn uiteraard voorstander om in deze zaal het liefhebberstheater een vaste stek te geven. Het zou zeer mooi zijn moest wekelijks een kwaliteitsfilm voor het Brasschaatse publiek kunnen getoond worden, …”.

Maar wij zijn als fractie erg ongerust over de beheersvorm die het college van burgemeester en schepenen voorstelt.  Het gemeentebestuur wil het beheer van deze zaal, zonder democratisch toezicht, volledig overlaten aan een nog op te richten vzw, waarvan de samenstelling nog helemaal niet gekend is. “Deze vzw wordt meteen opgezadeld met noodzakelijke investeringen in de zaaltechnieken: geluid, licht, mengtafels, filmprojector en -scherm, … Dit zijn investeringen die een niet kapitaalkrachtige vzw nooit kan dragen.” zo meent Ilya De Roey.  “Bovendien vraagt de gemeente aan die vzw een bijkomend engagement om gedurende  9 jaren huur te betalen aan de gemeente in ruil voor het beheer van de zaal”. “Het gemeentebestuur wil weer eens voor een kwartje op de eerste rij zitten!”

“De gemeente beschikt al over een democratisch samengesteld beheersorgaan voor het beheer van de infrastructuur van het cultuurcentrum Brasschaat (namelijk het Extern Verzelfstandigd Agentschap (= EVA) v.z.w. cultuurcentrum Hemelhoeve). Daarin zitten vertegenwoordigers van de politieke partijen, van de cultuur-, jeugd- én seniorenraad samen met deskundigen die garant staan voor een objectieve verhuring en een professioneel beheer van de cultuurzalen. In die optiek zou het niet meer dan logisch zijn dat ook zaal De Kring wordt toegevoegd aan het beheer van deze EVA. Het gemeentelijk cultuurcentrum beschikt immers over de juiste know-how om deze zaal te beheren. Door de zaalverhuur uit handen te geven, vreest onze fractie voor een willekeurige en ondemo­cratische verhuurpolitiek, die bovendien indruist tegen de cultuurpactwetten.”

Brasschaat 2012-raadslid, Ilya de Roey betreurt dat de CD&V en NV-a  bestuursmeerderheid hiermee zelf de concurrentie gaat organiseren tegen haar eigen cultuurcentrum Brasschaat.

Ilya De Roey
Raadslid Brasschaat 2012
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *