Meer dan ooit…

Meer dan ooit is Steven Broos van Brasschaat 2012 kandidaat burgemeester. De laatste dagen is het duidelijk dat Brasschaat recht heeft op een integere burgemeester die resoluut kiest voor zijn lokaal Brasschaats mandaat.

De afgelopen 12 jaar heeft Steven zijn sporen verdiend in de gemeenteraad. Als fractieleider van Brasschaat 2012 is hij een geducht opposant.  Verschillende schepenen werden door hem op de rooster gelegd. Enkele keren werd de gemeenteraad door zijn toedoen geschorst omdat de schepenen hun dossiers niet voldoende beheersten.

Daarnaast kwam Brasschaat 2012 ook met constructieve voorstellen: behoud van de wijkbabbels, voorzien van een pluralistisch cultureel beleid in zaal De Kring en de Grasdries, strijd voor behoud van de Sint-Jozefkapel, benadrukken van het groene karakter van het park, pleiten voor veilige fietspaden (in asfalt en breed genoeg), strijd voor een sociaal ouderenbeleid (niet-privatisering van Vesalius).

Om al die redenen heeft Brasschaat 2012 Steven Broos aangeduid als lijstrekker en dus kandidaat-burgemeester.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *