Speerpunten

Tram doortrekken naar Brasschaat

De plannen voor een tramlijn (tot in Maria-ter-Heide) die door CD&V eerst gesteund en daarna gekelderd werden in 2006, moeten opnieuw op de tafel. De buslijnen naar Antwerpen zijn ontoereikend en worden dat in de toekomst nog meer. Met de auto naar ’t stad zal in de toekomst een moeilijke onderneming worden. Als je vanuit het noorden nog vlot in Antwerpen wil geraken, dan moet het openbaar vervoer sterk uitgebreid worden, met een tram. De vraag is niet of we dat willen, de vraag is hoelang we daar blind voor kunnen blijven.

Het STOP-principe vereist goede fiets-en voetpaden

We willen een nieuw mobiliteitsplan (het huidige is achterhaald, vooral  omdat het niet gerespecteerd werd). Daarin worden voor ons in principe alle woonstraten (niet de wijkverbindingswegen) zone 30. Er wordt ook een globaal fietsplan opgenomen met kwaliteitsvolle en voldoend brede fietswegen en fietsstallingen. De parking op het kerkplein wordt teruggebracht tot zijn oorspronkelijke grootte.

Sociaal beleid

Er is veel verdoken miserie in het rijke Brasschaat. We beperken ons hier tot twee speerpunten. In WZC Vesalius wordt de verzorging alsmaar slechter, sinds het onderdeel is van Zorgbedrijf Antwerpen. We willen terug meer zorg, of we stappen uit de samenwerking met Antwerpen.

Een ander heikel punt is de onderhoudsplicht van kinderen voor hun zorgbehoevende ouders. Dat is een nobel doel, maar  we willen die plicht toch afschaffen. Voor minder gefortuneerde senioren wekt het soms veel schuld en schaamte op en onder hun kinderen veroorzaakt het soms veel conflict, over wie wel en wie niet moet bijdragen.

Wonen

Voor senioren met een modaal inkomen moeten er  betaalbare vormen van onbezorgd wonen zijn: huurflats met voorzieningen, kangoeroe-woningen, … De gemeente kan dit via bouwvergunningen sturen.

Meer algemeen moet het vergunningsbeleid oog hebben voor betaalbare woningen voor jonge gezinnen, éénoudergezinnen met kinderen en (jonge of oudere) singles.

We pleiten voor een gemeentelijk bedrijf (AGB) dat woningen koopt, renoveert, verhuurt of verkoopt aan ‘redelijke, betaalbare’ prijzen, onder meer via erfpacht.

Hello, World!

Hello, World!