Visie

De Brasschaatse afdelingen van Groensp.aSpirit en onafhankelijken sloegen in 2012 de handen in elkaar voor de oprichting van een nieuwe Brasschaatse politieke formatie, Brasschaat 2012! Brasschaat 2012 is een lokaal initiatief van mensen met een groot hart voor Brasschaat en voor wie solidariteitduurzaamheid en vrijheid belangrijk zijn. Voor ons bestaat er geen tegenstelling tussen vrijheid en overheid. We gaan voor beide.

In Brasschaat 2012 werken mensen uit verschillende politieke partijen samen met partijloze geestesgenoten. Zij zetten zich al jaren in voor het verenigingsleven en de samenhorigheid in onze gemeente. Mensen uit verschillende politieke partijen werken er samen met gelijkgezinden die bij geen enkele politieke partij lid zijn. Brasschaat 2012 combineert ervaring met frisse ideeën en partijloze inzet. Zo willen we Brasschaat ook besturen. Zonder eigenbelang, zonder partijbelang. Maar omdat wij hier graag wonen.

 

“Er zit meer in Brasschaat. Brasschaat verdient beter!”
 

Brasschaat is een aangename woongemeente. Maar Brasschaat kan beter en moet socialerdemocratischer en duurzamer worden. Dat kan alleen als er zes jaar lang aandachtig naar de stem van alle inwoners wordt geluisterd. Betaalbare woningen en seniorenflats, een sterk sociaal weefsel, behoud van de open ruimte en een bloeiende lokale economie zijn voor ons belangrijker dan prestigeprojecten of partijpolitieke profilering.

Brasschaat is de prestigegemeente van de Kempen geworden. Het werd een cruiseboot: prestige en oppervlakkig spektakel zijn belangrijker dan diepgang en zonder aandacht voor wie het feest niet kan betalen. We willen geen gemeente voor de hoge inkomens alleen, maar een gezonde mix met meer werk in de gemeente, betaalbare startwoningen en warme menselijke contacten in de wijken en verenigingen. We willen ook grotere lokale betrokkenheid, niet in het minst van de politici zelf. Er zit meer in Brasschaat. Brasschaat verdient beter!