Wie is wie?

 

 
DSC_0724.JPG

Steven Broos

Steven Broos zetelt sinds 2006 in de gemeenteraad. Daarvoor was hij tien jaar partijvoorzitter van VU en Spirit. Als Brasschaat2012-fractieleider (sinds 2012) houdt hij zich naast het algemeen beleid vooral bezig met mobiliteit en verkeersveiligheid, jeugd, sport, onderwijs en milieu.

Hij is getrouwd en vader van drie kinderen. Na meer dan 20 jaar leerkracht in het beroepsonderwijs in Hoboken gaat hij binnenkort een nieuwe uitdaging aan als directeur financiën en onderwijsorganisatie in een school in Merksem.  Zijn verplaatsing deed en doet hij consequent met de fiets. Daarnaast is badminton één van zijn favoriete bezigheden. In het weekend vind je hem aan de kant van het voetbalveld om te supporteren voor zijn drie voetballende kinderen.

Contacteer Steven

Prins Kavellei 15
2930 Brasschaat
0499 70 40 20

stevenbroos@telenet.be

Engagementen

 • Fractieleider Brasschaat 2012
 • Bestuurslid Brasschaat 2012
 • Lid van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf van Brasschaat
 • Lid van het beheerscomité van de ILV Sportoase Brasschaat/Schoten
 • Lid van de Raad van Bestuur van vzw Bielebale
 • Lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur van de intercommunale Igean dienstverlening en Igean milieu&veiligheid
 • Afgevaardigde in de gemeentelijke jeugdraad
 
Lisa.jpeg

Lisa Buysse

Lisa Buysse stapte in het bestuur van Brasschaat 2012 omdat de samenwerking tussen verschillende linkse partijen haar een meerwaarde leek. Als lid van Groen zijn mobiliteit en betaalbare zorg voor jong en oud haar stokpaardjes. Concreet wil dat zeggen dat ze graag de tram van Brasschaat tot in Antwerpen wil nemen en ze vindt dat crèches en rusthuizen kwaliteit moeten leveren tegen een redelijke prijs.

Lisa is getrouwd en mama van Sepp en Maurice. Ze geeft Engels en Frans in Kapellen en houdt van uitwaaien aan zee. Na een 20-jarige carrière op het basketbalplein gaat ze nu soms joggen in één van de mooie parken van Brasschaat.

Contacteer Lisa

Hoge Kaart 117
2930 Brasschaat
0485 99 66 20

lisa_buysse@hotmail.com

Engagementen

 • Bestuurslid Brasschaat 2012
 • Secretaris Groen Brasschaat
 • Afgevaardigde voor lokale raad kinderopvang (LOK)
 • Afgevaardigde voor gemeentelijke raad voor ontwikelingssamenwerking (GROS)
 
DSC_0719.JPG

Kasper Vanpoucke

Kasper Vanpoucke studeerde Bestuurskunde en Publiek Management aan de UGent en was al vroeg in zijn studentenjaren geëngageerd in de politiek. Hij startte op zijn 15 jaar met enkele enthousiaste jongeren een eigen Brasschaatse jongerenafdeling van sp.a op en was lid van het nationaal bestuur van Jongsocialisten waar hij als internationaal secretaris jongeren in contact bracht met internationale thema’s. Hij was ook oprichtend voorzitter van de vzw Vlaams Jeugd Parlement. Momenteel is hij vice-president van de Europese Jongsocialisten.

In Brasschaat werd hij vervolgens ondervoorzitter van sp.a en deed ervaring op bij de kabinetten van onder meer Vlaams minister Kathleen Van Brempt, partijvoorzitter John Crombez en in het Vlaams Parlement. Kasper wil zich inzetten voor betaalbaar en onbezorgd wonen voor senioren, jonge (of oudere) singles en (éénouder) gezinnen met een modaal inkomen. Daarnaast zijn een duurzame en veilige mobiliteit, vlot openbaar vervoer, dierenwelzijn en het groene karakter in Brasschaat belangrijk voor hem. Zijn hobby’s zijn (Italiaanse) cinema en fietsen in het Brasschaatse groen.

Contacteer Kasper

Jacobuslei 68
2930 Brasschaat (Mariaburg)
0496 34 58 50

kaspervanpoucke@hotmail.com

 
Wim Vandersteen.jpg

Wim Van der Steen

 

Wim Van der Steen zat sinds 1988 in de Brasschaatse politiek. Sinds 1994 zetelde hij in de gemeenteraad. Van 2000 tot 2006 was hij schepen voor ruimtelijke ordening en informatie. Tijdens deze periode heeft hij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgesteld. Ruimtelijke ordening is en blijft zijn stokpaardje. Wim stapte uit de gemeenteraad in januari 2015 om plaats te maken voor Ilya. Hij blijft bestuurslid van Brasschaat 2012.

Contacteer Wim

Isenbaertlei 48
2930 Brasschaat
03 651 45 80 / 0499 52 27 08

wim.van.der.steen@brasschaat.be

wimvandersteen@skynet.be

Engagementen

 • Bestuurslid Brasschaat 2012

 

 
DSC_0837.JPG

Inge Hermans

Inge, die bijna 18 jaar OCMW raadslid is, kan vanuit de praktijk getuigen dat de zwakkeren in onze samenleving nog élke dag verdedigd moeten worden. Haar sociale inzet vertaalt ze ook al meer dan 31 jaar als nationaal vakbondsafgevaardigde voor  ACOD cultuur. Verder is ze actief  bestuurslid in de FIM, Féderation  International des Musiciens, een Internationale vakorganisatie die regelmatig en overal ter wereld congresseert en strijdt rond de bewustwording van correcte arbeidsomstandigheden en rechten van  artiesten. Haar politieke drijfveer is de strijd tegen onrecht, in eigen land en in de wereld. Als pacifist en verdedigster van de universele mensenrechten, neemt ze actief deel aan internationale initiatieven.

Professioneel is Inge reeds 34 jaar verbonden als eerste violiste aan Opera-Ballet Vlaanderen, lid van de Ondernemingsraad en het Comité ter Preventie en Bescherming van de Werknemer. Ze heeft een jarenlange ervaring opgebouwd als “stevige”onderhandelaarster.

Daarnaast komt ze op voor dierenrechten en trekt vooral in Afrika mee aan de kar in acties tégen de uitroeiïng van oa.de witte neushoorn. Inge is een groot aanhangster van Fair Trade een probeert haar passie voor de natuur, vast te leggen in macrofotografie.

Inge gelooft rotsvast in politiek die vanuit de basis komt, en ze wil zich inzetten om de link te maken tussen de ‘grassroots’ organisaties en de Wetstraat.

Contacteer Inge

Zegeplein
2930 Brasschaat
03 663 30 82 0476 30 35 33

inge.hermans@ocmwbrasschaat.be

Engagementen

 • Brasschaat 2012-OCMW-raadslid
 • Bestuurslid Brasschaat 2012
 • Lid van het bijzonder comité sociale dienst
 • Afgevaardigde van het OCMW in Kabas
 • Nationaal Voorzitter ACOD cultuur
 
IMG_1141.JPG

Herman Lauwers

Herman Lauwers is geen onbekende in de politiek. Hij was twintig jaar parlementslid en bijna vijfentwintig jaar gemeenteraadslid. Telkens werd hij na enige tijd fractieleider. En nu is hij voorzitter van het project “Brasschaat 2012”. Daarnaast is hij voorzitter van een landelijke instelling voor participatie- en cocreatiebevordering (Stichting Lodewijk de Raet), van Cultuurconnect (de Vlaamse instelling die het lokale cultuurbeleid digitaal ondersteunt, vooral bibliotheken en culturele centra) en van FOV, de federatie voor sociaal-cultureel werk in Vlaanderen. Eigenlijk is hij psycholoog, maar hij kwam in de professionele politiek terecht nadat het voormalig boegbeeld van de VU – Hugo Schiltz – hem opmerkte als verbondscommissaris van de Vlaamse scouts- en gidsenbeweging (toen VVKSM).

Zijn hobby’s? Filosofie, kosmologie, geschiedenis… en koken.

Contacteer Herman

Kaartse Bossen 4
2930 Brasschaat
03 653 27 12 / 0478 46 78 96

lauwersherman@telenet.be

Engagementen

 • Ere-Vlaams parlementslid
 • Ere-gemeenteraadslid
 • Voorzitter Brasschaat 2012
 • Lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
 • Auteur van ‘Links-Liberalisme’ (Pelckmans, 2012) en – samen met Jos Geysels – van ‘Valkuilen van de Progressieve Frontvorming’ (Vrijdag, 2016). In 2018 verschijnt van hem een boek over de bedreiging en de toekomst van de rechtsstaat (Pelckmans Pro).
 
IMG_1184.JPG

Hugo Dirks

Hugo Dirks is sedert eind jaren ’80 actief binnen sp.a Brasschaat, eerst als secretaris van de afdeling, daarna als voorzitter. De laatste 17 jaar zetelde hij eerst in de OCMW Raad en daarna in de gemeenteraad. Nu is hij bezig aan zijn tweede termijn in de gemeenteraad.

Naast onderwijs, woongelegenheid en mobiliteit zijn het vooral sociale thema’s die hem nauw aan het hart liggen en die hij nauwgezet opvolgt. Door de ingrijpende wijzigingen in de personeelsstructuur van gemeente en OCMW, is hij zich ook gaan vastbijten in deze materie. Ook de kerkfabrieken “genieten” zijn aandacht.

Professioneel was hij van 1 september 1980 tot juni 2014 werkzaam als leerkracht in het KA Brasschaat, waar hij aan velen de interesse en de liefde voor wiskunde heeft proberen bij te brengen. Hij was ook jarenlang vakbondsafgevaardigde voor ACOD en probeerde zo de belangen van het personeel mee te behartigen.

Hobby’s? Een goed boek met een glas wijn, bloeiende azalea’s en camelia’s in de tuin, een theatervoorstelling en een concert. En… mijn enkele weken geleden geboren kleindochter bewonderen.

Contacteer Hugo

Lage Kaart 116
2930 Brasschaat
03 651 96 36 / 0497 84 44 99

hugo.dirks@brasschaat.be

Engagementen

 • Brasschaat 2012 gemeenteraadslid
 • Voorzitter sp.a Brasschaat
 • Bestuurslid Brasschaat 2012
 • Ondervoorzitter Brasschaat 2012
 • Lid van de gemeenteraadscommissie financiën, personeel, communicatie, ICT en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • Lid van de gemeenteraadscommissie patrimonium, ruimtelijke ordening, groen en natuur en verkeer
 • Plaatsvervanger in de GECORO
 
IMG_1261.JPG

Ilja De Roey

Ilya De Roey was van 1990 tot 2002 directeur van het Cultuurcentrum Brasschaat. Nu werkt hij als cultuurbeleidscoördinator in het Vlaams-Brabantse Overijse. Als deskundige in de vrijetijdssector en bestuurslid van Brasschaat 2012 is Ilya gebeten door de gemeentepolitiek. Ilya is getrouwd en vader van twee kinderen. Hij wil zich blijven inzetten voor een Brasschaat waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Hij hecht belang aan een beleid waar inspraak van inwoners en verenigingen ernstig genomen wordt en waar de jeugd en het cultuurleven de aandacht krijgen die ze verdienen.

Politieke bezigheden: Gemeenteraadslid voor Brasschaat 2012 Bestuurslid Brasschaat 2012

Lid van de gemeenteraadscommissie burgerzaken, vrije tijd, onderwijs, veiligheid en jeugd Campagneverantwoordelijke Brasschaat 201

Contacteer Ilja

Hulshout 13
2930 Brasschaat
03 651 94 93 / 0497 50 77 55

ilyaderoey@hotmail.com

 

Rudi Pauwels

Rudi kan terugblikken op heel wat engagementen. Voormalig voorzitter van jeugdhuis Convenio, de gemeentelijke jeugdraad en het plaatselijke 11.11.11-comité. Was actief in de werkgroep voor milieubeheer Brasschaat, voetbalspeler bij ZVC GIB, voorzitter van Bravade vzw, bestuurslid van de gemeentelijke cultuurraad en vakbondsafgevaardigde van ACOD. Hij is lid van toneelvereniging Ktuna en bescheiden auteur en dichter. Beroepsmatig was hij 37 tewerkgesteld als opvoeder in het GIB.

Rudi is sinds 1 januari 2013 gemeenteraadslid voor Brasschaat 2012 en maakt deel uit van drie themacommissies, namelijk die van patrimonium, ruimtelijke ordening, groen, natuur en verkeer, die van welzijn, gezin, wonen, senioren, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking en die van burgerzaken, sport, cultuur en jeugd. Tenslotte heeft Rudi nog vier onbetaalde mandaten in het beheerscomité GIB/Gitok, de raad van bestuur van Selab (Sociaal economisch laboratorium), de raad van bestuur van BisCuit (B-ibliotheek i-ntergemeentelijke s-amenwerking C-ultuur UIT) en de raad van bestuur van het EVA vzw programmering cultuurcentrum Hemelhoeve.

 
IMG_6677.jpg

Camilla Decleer

Camilla Decleer zette in 1995 haar eerste stappen in de groene lokale politiek in Brasschaat, eerst als OCMW-raadslid, dan als gemeenteraadslid en in 2001 voor 6 jaar als eerste groene schepen in Brasschaat. Ze heeft zich steeds meer dan honderd procent ingezet onder het motto: de enige manier om je af te zetten tegen de slechte naam van politiek en het gebrek aan vrouwen in de politiek, is door er zelf als vrouw actief en constructief aan deel te nemen. Ze werkt aan een sociaal en groen Brasschaat waarin solidariteit, pluralisme, democratie, natuur, duurzame ontwikkeling, behoud van open ruimte en een gezonder leefmilieu, veilige fietsmobiliteit en comfortabel openbaar vervoer een belangrijke plaats innemen. Daarnaast is ze 38 jaar als verpleegkundige aan het werk, eerst in het Stuivenbergziekenhuis en nu als hoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum in Antwerpen. Het welzijn van de bejaarden in deze instelling ligt haar nauw aan het hart. Zij is getrouwd, moeder van vier kinderen en trotse grootmoeder van 4 kleinkinderen.

Contacteer Camilla

Augustijnslei 223
2930 Brasschaat
03 651 86 50 / 0479 81 60 81 

camilla.decleer@brasschaat.be

Engagementen

 • Gemeenteraadslid Brasschaat 2012

 • Bestuurslid Brasschaat 2012
 • Lid van de gemeenteraadscommissie patrimonium, RO, verkeer, groen en natuur
 • Lid van de gemeenteraadscommissie welzijn, gezin en wonen en senioren
 • Lid van de werkgroep stedenband Brasschaat-Tarija
 • Lid Groen-Brasschaat penningmeester Groen-Brasschaat
 
IMG_1231.JPG

Chris Lauryssen

Chris Lauryssen is een actieve bewoonster van wijk Bethanie. Zij is geïnteresseerd in cultuur en milieubeleid. Als gepensioneerde verpleegkundige blijft sociaal beleid haar natuurlijk ook nauw aan het hart liggen.

Engagementen

 • Bestuurslid Brasschaat 2012
 • Bestuurslid Sp.a Brasschaat
 • Voorzitster Curieus Brasschaat
 • Lid van de cultuurraad
 • Lid van de milieuraad
 • Lid van de algemene vergadering van de sociale werkplaats AWB
 • Bestuurslid Wereldverteldag
 • Vrijwilligster bij Natuurpunt
 • Vrijwilligster in freinetschool “Het Toverbos”
 • Vrijwilligster van de Wereldmeerdaagse
 • Vrijwilligster OCMW inleefhuis
 • Vrijwilligster NEKARENA
 • Vrijwilligster Zomer van Antwerpen
 • Vrijwilligster Winter in Antwerpen
 
IMG_1144.JPG

Claudie Pleyers

Claudie Pleyers zet haar eerste stappen in de politiek door als onafhankelijke mee in het progressief project Brasschaat 2012 te stappen. Als romaniste brengt ze haar leerlingen graag de finesses bij van de taal van Molière. Daarnaast probeert ze hen ook te stimuleren om de actualiteit te volgen en kritisch deel te nemen aan het maatschappelijk debat, steeds vanuit hun eigen persoonlijkheid en hun onafhankelijk denken. Met respect en interesse leren luisteren naar elkaars -goed geargumenteerde- overtuigingen om daarna zijn persoonlijke visie bij te stellen is niet alleen verrijkend op intellectueel vlak maar tevens een belangrijk grondbeginsel van elke democratie. Of zoals Nicolas Boileau het in de 17de eeuw formuleerde: “Au choc des idées jaillit la lumière“. Claudie is moeder van twee dochters en een zoon en ook van twee stiefzonen via haar partner Jan Verschooren.

Contacteer Claudie

Hanendreef 108
2930 Brasschaat

claudie.pleyers@scarlet.be

Engagementen

 • Bestuurslid Brasschaat 201
 
IMG_1097.JPG

Gitte Van Soom

Gitte Van Soom, geboren in 1980, getrouwd en mama van 2 dochters, groeide op in de wijk Vriesdonk en heeft nu haar eigen groene stukje paradijs gevonden op ‘den Bethanie’. Haar levensfilosofie is: elke verandering begint bij jezelf. Ze werkt halftijds als winkelbediende bij Standaard boekhandel in het Wijnegem Shopping Center, waar ze verantwoordelijk is voor de afdeling volwassenen non-fictie. Verder vult ze haar dagen als vrijwilliger in het Toverbos, de school van haar kinderen en als vrijwillig begeleider van de Kinderboekenjury. In haar streven naar een zo zelfvoorzienend mogelijk leven, waagt ze zich aan moestuinieren en volgde ze een cursus fietshersteller en een naaicursus.

Politieke interesse kreeg ze van thuis uit mee, maar door haar scepsis tegenover partijpolitiek, heeft ze zich in het verleden nooit politiek geëngageerd. Toen ze destijds in de krant een artikel las over de oprichting van Brasschaat 2012, een progressief politiek project, waar ook plaats is voor niet-partijgebonden leden, twijfelde ze niet langer en werd actief lid. Een beslissing die ze zich niet betreurt want deze partij is een warme groep mensen, die het hart op de juiste plaats dragen. Hier heeft ze de mogelijkheid om zich in te zetten voor een beter Brasschaat voor iedereen.

 
IMG_1237.JPG

Eric Nauwelaerts

Eric Nauwelaerts is bewoner van wijk Mariaburg. Hij heeft interesse in muziek. Hij speelt zelf elektrische gitaar en gaat naar veel concerten. Verder gaat zijn aandacht naar vele vormen van cultuur en sport. Logisch want hij was in verleden ook lid van het bestuur van een turnkring en een handbalclub. Hij werkt in de petrochemie als productie-coördinator. Zijn politieke overtuiging is gebaseerd op solidariteit en sociale verantwoordelijkheid van alle partijen in onze samenleving waarbij iedereen zijn bijdrage moet leveren. Hij is tevens een overtuigd atheïst.

Engagementen

 • Lid bestuur Brasschaat 2012
 • Lid bestuur sp.a
 • Lid van gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (namens ABVV)
 • Lid van de raad van bestuur van de vzw Sport+
 

Christophe De Coster

Christophe studeert Geschiedenis in Antwerpen.  Hij vertegenwoordigt Groen sinds 2015 in Brasschaat 2012. Daarnaast verzorgt hij de nieuwsbrief en website van Brasschaat 2012.

Contacteer Christophe

dc.christophe@hotmail.com

Engagementen

 • Bestuurslid Brasschaat 2012
 • Webmaster Brasschaat 2012